Center for Philosophy of Media and Media Research           Centar za filozofiju medija i medijska istraživanja

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Poštovani,

i ove smo godine, svi zajedno, uspješno realizirali znanstveni simpozij Filozofija medija (2018). S prijavljenih pedesetak radova na simpoziju je sudjelovalo oko sedamdeset znanstvenika. Jedan manji broj znanstvenika nije mogao biti prisutan ali će poslati svoje radove na recenziranje i za eventualno objavljivanje.

Radni dio simpozija (što je vidljivo iz knjižice simpozija) trajao je tri dana. Četvrti dan upriličeno je druženje svih sudionika u Filozofskoj kući (12-24h) gdje je dijalog nastavljen i gdje su se razvijale ideje za nove inicijative.

Radni dio simpozija ove je godine bio poseban po diskusijama koje su se vodile nakon svakog izlaganja. Time smo postigli ono što je najteže – razgovor o svakoj temi. Imali smo istina malih problema zbog toga jer smo izlazili iz okvira dogovorenih termina. No to je bilo na zadovoljstvo sudionika projekta.

Osim zadovoljstva sudionika, pozitivan odjek vidljiv je i iz kvalitetnog predstavljanja ovog simpozija u časopisu Vijenac, Matice hrvatske (27. rujna 2018., br. 64.) Riječ je o čitavoj stranici teksta s nadnaslovom: Održan međunarodni znanstveni simpozij Filozofija medija i naslovom O MEDIJIMA I POSREDNICIMA.

adobe pdf_icon

U uvodnom dijelu tog teksta podcrtano je sljedeće: „Brojne aspekte višeznačnog i ujedno sličnoznačnog pojma medij podastrli su predavači na međunarodnome simpoziju Filozofija medija, koji je održan od 19. do 21. rujna u Zagrebu.“ U tekstu su navedeni i svi suorganizatori skupa.

 

Treći program Hrvatskoga radija ovom je simpoziju posvetio 45 minuta.

U emisiji Kozmos i etos razgovarali smo o filozofiji medija, razmjerno novoj disciplini odnosno perspektivi koja se otvorila filozofijskomu mišljenju u drugoj polovici 20-oga i posebice u 21. stoljeću obilježenomu masovnim širenjem Interneta. Najviše smo govorili o prvome teoretičaru medija i utemeljitelju filozofije medija Herbertu Marshallu McLuhanu, koji je taj višeaspektni i složeni skup fenomena stavio u prvi plan istraživanja i proučavanja, pristupivši mu interdisciplinarno, komparativno i multiperspektivno. Osvrnuli smo se i na Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija, koji je potkraj rujna 2018. održan u Zagrebu. Gost u emisiji bio je filozof i književnik prof. dr. Sead Alić. Autor i voditelj: Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.

Sve je još uvijek vidljivo na web stranicama HRT-a https://radio.hrt.hr/emisija/kozmos-i-etos/1173/ odnosno ove emisije.

 

Sporedna uloga istine u medijima i "Fake news"

19. 11. Treći je program hrvatskog radija organizirao okrugli stol. Tema je preuzeta iz zbornika našeg prošlogodišnjeg skupa: Sporedna uloga istine u medijima. Još jedna je to potvrda medijskih razumijevanja važnosti problematiziranja ovih tema.

Link za ovu emisiju https://radio.hrt.hr/ep/sporedna-uloga-istine-u-medijima-i-fake-news/277286/?fbclid=IwAR22u6fxH8nseAZmjdr_ytGAKWmam22AE rdCaYSwXHuTe
NrSgJsFQaqAh0s

Uskoro podižemo na You Tube sva predavanja sa simpozija čime postižemo maksimalnu transparentnost našeg projekta.
Vjerujemo da je iz svega vidljivo da se naš projekt razvija i da možemo očekivati još bolje rezultate.