VAŽNI DATUMI

Dostava popunjenih sažetaka – do 15. 5. 2021.

Održavanje simpozija (uživo ili online) 21-24. 9. 2021.

Dostavljanje zgotovljenih radova – do 15. 1. 2022.

Povratne informacije o recenziranim radovima – do 1. 4. 2022.

Objavljivanje prvog dijela tekstova sa simpozija u časopisu In medias res – do kraja 5. mjeseca 2022.

Objavljivanje drugog dijela tekstova sa simpozija u časopisu In medias res – do 10. 9. 2022.

Objavljivanje tekstova u zborniku znanstvenih radova sa simpozija na hrvatskom jeziku i tekstova koji svojom problematikom obogaćuju cjelinu – do 1. 09. 2022.

Objavljivanje najboljih radova u prijevodu na engleski jezik u zborniku
Media and Communication 4 – do 1. 09. 2022.