Aleksej Aniskin

Aleksej Aniskin rođen je 1979. godine u Odesi, Ukrajina gdje je završio osnovnu školu te dio srednje škole; emigrirao u Hrvatsku 1996. godine gdje dovršava srednje obrazovanje u Prvoj gimnaziji u Varaždinu (na prirodoslovno-matematičkom smjeru). Godine 1997. godine upisuje Geotehnički fakultet na kojem diplomira 2003. Od 2003 radi u struci na izvođenju i projektiranju cesta u poduzeću Cesta Varaždin d.d. i Cesta projekt d.o.o. Godine 2009. zapošljava se na Veleučilištu u Varaždinu (VELV), Odjelu graditeljstva, na kojem radi i danas (u sklopu Sveučilišta Sjever). 2012. upisuje doktorski studij na Državnoj akademiji građevinarstva i arhitekture u Odesi, Ukrajina. Na Odjelu graditeljstva Sveučilišta Sjever sudjeluje u nastavi predmeta Tehnička mehanika, Otpornost materijala, Geomehanika i Protupotresno graditeljstvo a djelomično je uključen i u kolegij Povijest graditeljstva. Aktivno radi na znanstvenim radovima i istraživanjima, te laboratorijskim ispitivanjima u sklopu Mehanike tla i Geotehnike; također sudjeluje u projektima iz struke. Autor je i koautor preko 20 znanstvenih i stručnih članaka.