Damir Smiljanić

Od 1991. do 1998. studirao i magistrirao filozofiju, teatrologiju i nauku o medijima, sociologiju na Friedrich-Alexander-Univerzitetu Erlangen-Nürnberg (Nemačka). 2005. završio doktorske studije filozofije na istom mestu. Od 2007. godine radi na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (od marta 2012. vanredni profesor). Predmeti: Teorija saznanja, Opšta i filozofska metodologija, Bioetika, Filozofija jezika, Filozofija duha (uskoro i Filozofija medija). Objavio knjige Filozofska pozicionalnost u svetlu perspektivizma. Metafilozofski ogled (na nemačkom), Marburg 2006; Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja, Novi Sad 2011; Iritacije. Sinestetički ogledi, Novi Sad 2014. Na srpski preveo knjige: Wilhelm Schmid, Lep život? Uvod u životnu umetnost, Novi Sad 2001; Bernhard H. F. Taureck, Filozofirati: učiti umirati? Ogled o ikonološkoj modernizaciji naše komunikacije o smrti i umiranju, Novi Sad 2009. 2005. godine osvojio prvo mesto na esej-konkursu grada Offenbacha na temu „Ideja izbavljenja kod Philippa Mainländera i njen značaj za sadašnjicu“.