Daniela Blaževska

Dr. Daniela Blaževska je docent na naučnoj oblasti Mediji i komunikacije na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi”, Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju.

Magistrirala je komunikacije na Institutu za sociološka i političko-pravna istraživanja, Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju (2008, magisterska teza: Javni govor žena- političara u Republici Makedoniji u predizbornoj kampanji, 2006”). Diplomu doktor komunikoloških nauka stekla je na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi”,  Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju (2012, doktorska teza: ,,Poslovna komunikacija u menadžmentu medija u Republici Makedoniji”).

Autor je publikacije ,,Javno govorenje” (2006), koautor publikacije ,,Efektivno komuniciranje” (2007) i mnogih naučnih radova. Ima novinarsko iskustvo u štampanim i elektronskim medijima.