Davor Džalto

Rođen je u Travniku 1980-te godine. Izvanredni je profesor religije, povijesti i teorije umjetnosti i ikonografije na Američkom sveučilištu u Rimu. Znanstveni je suradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i predsjednik Instituta za studije kulture i kršćanstva.
Kao vanjski suradnik i gostujući profesor predavao je na više europskih i američkih sveučilišta. Objavio je pet knjiga i veći broj znanstvenih radova i eseja iz područjaa povijesti i teorije moderne umjetnosti, teologije, filozofije religije i kulturologije. U svom umjetničkom radu koristi se medijima slikarstva, instalacija i intervencija u prostoru.