Denis Vekić

Denis Vekić rođen je u 15. rujna 1983. godine u Metkoviću gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Studij hrvatskog jezika i književnosti završava u Zadru 2008. godine. Iste godine, po završetku studija u koautorstvu s prof. dr. sc. Vandom Babić sudjeluje na 13. međunarodnom skupu slavista u Opatiji. Na Sveučilištu u Zadru radi od 2010. godine u zvanju asistenta na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost. Znanstveni rad i interes usmjerio je na istraživanje i proučavanje fantastičnih usmenoknjiževnih predaja, bića i pojava neretvanskog kraja, ali i cjelokupnog područja između Cetine i Neretve uključujući i Hercegovinu. Izlagao radove na nekoliko znanstvenih skupova kao što su 13. i 14. međunarodni skup slavista u Opatiji 2008. i 2009. godine, Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres u Sarajevu od 26. do 28. svibnja 2011. godine, Zadarski filološki dani 4, u Zadru 2011. godine, Međunarodni znanstveni simpozij Ivo Andrić (u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade) u Mostaru, 2011. godine, Znanstveni skup Vilinska vrata u Lovincu i Paklenici 2012. godine. Obnašao funkciju člana Organizacijskog odbora Zadarskih filoloških dana 4 i tajnika Međunarodne ljetne škole hrvatskoga jezika, književnosti i kulture Zoranićeva arkadija za 2012. i 2013. godinu.
Suradnik je časopisa Riječ : časopis za slavensku filologiju, Zadarska smotra, časopisu za kulturu, znanost i umjetnost, Lingua Montenegrina, In medias res, časopis filozofije medija, Motrišta, časopis za kulturu, znanost i društvena pitanja.