Ivan Tanta

Kao rođenom Zagrepčaninu cijeli njegov dosadašnji životni vijek odvijao se u rodnom gradu. Maturirao je 1980. u Centru za kulturu i informiranje, smjer novinar izvjestitelj te potom upisao Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer politologija.
Tijekom studija dva puta je nagrađen rektorovom nagradom za znanstveni rad što ga je ponukalo da nakon diplome 1985. godine upiše postdiplomski studij Komunikologije koji je kao interdisciplinarni studij fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziran od strane Filozofskog, Politološkog, Pravnog i Fakulteta organizacije i informatike. Postdiplomski studij pružio mu je mogućnost sudjelovanja na brojnim seminarima i simpozijima koji su pod zajedničkim naslovom «Istraživanja u medijima» bili održavani u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Nakon uspješno obranjene magistarske radnje 1990. godine posvetio se profesionalnom novinarstvu. Istodobno je postao punopravnim članom Svjetske asocijacije istraživača medija sa sjedištem u Washingtonu. Nakon osamanest godina rada od 1985. do 2003. u redakcijama Večernjeg lista, HTV-a i Vjesnika, prešao je u gospodarstvo i nastavio raditi kao direktor korporativnih komunikacija u «Eurocable group» da bi 2005. preuzeo mjesto predavača na Visokoj poslovnoj školi «Libertas» gdje je predavao «Poslovno komuniciranje». Iste godine ostvario je i angažman na veleučilištu VERN gdje predaje «Odnose s javnošću» u preddiplomskoj nastavi te je i voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija "Upravljanje poslovnim komuniciranjem". Doktorirao je 2008. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu «Glasnogovorništvo...». Predaje i na Sveučilištu u Dubrovniku na odjelu Komunikacije i medija predmete "Osnove komunikologije" i "Komunikološki aspekti medija".