Nikola Jozić

Bacc.ing.mult.graf.teh Nikola Jozić student je diplomskog smjera Odnosa s javnostima na Medijskom sveučilištu u Varaždinu. Završio je Gimnaziju u Varaždinu, trenutno je zaposlen kao referent za marketing Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin. Suosnivač i direktor je Agencije za tržišno komuniciranje K2-Media d.o.o. te suosnivač tehnološkog bloga Zimo.co. U svojem svakodnevnom radu aktivno primjenjuje stečena znanja iz područja marketinga, menadžmenta, odnosa s javnostima i dizajna.