Vesna Ivezić

Vesna Ivezić diplomirala je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na odsjeku za sociologiju u području Sociologije religije s temom „Uloga Sufi reda u životu zajednica muslimanskih Roma u Istri“). Svoje školovanje nastavlja na doktorskom studiju. Radi kao profesor sociologije, filozofije i etike na srednjoj školi Mate Blazine u Labinu, u Istri. Nekoliko je godina radila kao slobodni novinar za različite magazine, te objavljivala u književnim časopisima. Napisala je knjigu „Pravo da se bude različit“, što je rezultat istraživanja koje je vodila pod istim imenom o diskriminaciji romske djece u starijim razredima osnovne škole u različitim gradovima Hrvatske. Surađivala je također i sa Udruženjem Roma u Istri te je inicijator dvojezičnog časopisa „Glas Roma u Istri.“
Član je Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog društva za integraciju.