DATABASE

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
Journal of the Philosophy of Media

 

Journal publisher:
Center for Philosophy of Media and Mediological Researches (Zagreb)

 

Address: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

YEAR 12 (2023) No. 22

 


Creative Commons License
This journal is open access and this work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 12, No. 22, 2023.

Contents

 

Mihai Băcăran: The Problematic of Embodiment in Online Specta(c)torship
 
Problematika utjelovljenja u online gleda(c)torstvu
Leo Katunarić: Psihopatija – operativni sustav političke pozornice digitalne kulture
 
Psychopathy – the Operating System of the Political Stage of Digital Culture
Josipa Bubaš: TELLING LIES
(naziv je preuzet iz istoimene pjesme – David Bowie, album Earthling, 1997.)
 
TELLING LIES
(the name is taken from the song of the same name – David Bowie, album Earthling, 1997.)
Tahani Komarica: Fenomenologija digitalne sreće
 
Phenomenology of Digital Happiness
Josipa Bubaš: Tijelo i metafora mreže
 
The Body and the Network Metaphor
Antonio Batini i Bernard Špoljarić: Mogućnosti i granice multimedija kao pojmovnog jezika
 
Possibilities and Limits of Multimedia as a Conceptual Language
Edib Ahmetašević: Strategijske dileme kulturne politike sustava audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj
 
Strategic dilemmas of Cultural Policy the System of Audiovisual Activity in Republic of Croatia
Darko Kovačić: Senzorij McLuhanus
 
Sensorium McLuhanus
Leo Katunarić: Brisanje kao jezik uspostave post-humane kulture
(Izbrisano u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb 2022.)
 
Erasure as the Language of the Establishment of Post-human Culture
(Deleted in the Museum of Contemporary Art Zagreb in 2022)
Krešimir Katušić: Prostor aktivne imaginacije/intuicije
 
A Space of Active Imagination/Intuition
 
 

II FILOZOF I NJEGOVA DJELA

Predrag Finci: O mojim estetičkim stajalištima
 
About my Aesthetic views
 
 

III PRIKAZI KNJIGE

Halima Sofradžija: U novo stoljeće bez kompasa
Prikaz knjige: ŽIVOT JE VEĆI OD SVAKE OBMANE
(Eseji o društvu i medijima) autorice Fahire Fejzić Čengić
 
Amina Vatreš: Masovni mediji ili izobličena ogledala stvarnosti: Povratak imperativu etike odgovornosti
Prikaz knjige: “ESEJI O DRUŠTVU I MEDIJIMA – Život je veći od svake obmane” (Sarajevo: Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu)
Autorica: prof.dr. Fahira Fejzić – Čengić
 
Enita Čustović : Prikaz knjige: Uvod u studije medija, Priručnik za predmete Filozofija medija i Sociologija medija, autorica Fahire Fejzić Čengić i Halime Sofradžija