DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  HRČAK

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Aleksej Aniskin

Aleksej Aniskin rođen je 1979. godine u Odesi, Ukrajina gdje je završio osnovnu školu te dio srednje škole; emigrirao u Hrvatsku 1996. godine gdje dovršava srednje obrazovanje u Prvoj gimnaziji u Varaždinu (na prirodoslovno-matematičkom smjeru). Godine 1997. godine upisuje Geotehnički fakultet na kojem diplomira 2003. Od 2003 radi u struci na izvođenju i projektiranju cesta u poduzeću Cesta Varaždin d.d. i Cesta projekt d.o.o. Godine 2009. zapošljava se na Veleučilištu u Varaždinu (VELV), Odjelu graditeljstva, na kojem radi i danas (u sklopu Sveučilišta Sjever). 2012. upisuje doktorski studij na Državnoj akademiji građevinarstva i arhitekture u Odesi, Ukrajina. Na Odjelu graditeljstva Sveučilišta Sjever sudjeluje u nastavi predmeta Tehnička mehanika, Otpornost materijala, Geomehanika i Protupotresno graditeljstvo a djelomično je uključen i u kolegij Povijest graditeljstva. Aktivno radi na znanstvenim radovima i istraživanjima, te laboratorijskim ispitivanjima u sklopu Mehanike tla i Geotehnike; također sudjeluje u projektima iz struke. Autor je i koautor preko 20 znanstvenih i stručnih članaka.