BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Božo Soldo

Božo Soldo rođen je 1971. godine u Britvici - Bosna i Hercegovina. Studij je upisao na Geotehničkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine, gdje je VI. stupanj studija diplomirao 1993. godine, a VII. stupanj završava obranom diplomskog rada 1995. Dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao 2000. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od zaposlenja 1996. do 2003. godine u statutu znanstvenog novaka i uključen u rad na znanstveno-istraživačkim projektima. Sudjeluje u nastavi na Geotehničkom fakultetu u programu vježbi iz više kolegija. Akademski stupanj doktora tehničkih znanosti znanstveno polje građevinarstvo, stekao 2004. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor oko 70 stručnih i znanstvenih članaka. Od 2011. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, Tehničkih znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo. Iskustvo projektiranja i nadzora u građevinarstvu stiče unatrag 15 godina. Jedan je od začetnika Studija Graditeljstva na Veleučilištu u Varaždinu, a sve do danas i voditelj Studija graditeljstva. Od 2014. godine stalni je zaposlenik Sveučilišta Sjever, pročelnik je Odjela graditeljstva na kojem predaje nekoliko stručnih geotehničkih predmeta te sudjeluje u nastavi iz Povijesti graditeljstva. Dobitnik je više nagrada i priznanja od strane Sveučilišta, Rotary Cluba, Hrvatskog saveza građevinara itd. Aktivno sudjeluje i radi na promicanju graditeljske znanosti i struke te projekata od koristi za užu i širu regiju.