DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  HRČAK

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Damir Kukić

Dr. Damir Kukić je redovan profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Oblast njegovog znanstvenog interesa je komunikologija, odnosno masovni mediji. Autor je nekoliko članaka o funkcioniranju masovnih medija, posebno televizije i novih medija. Predmet njegovih istraživanja su i elementi medijske kulture, posebno koncept medijske pismenosti, kao i primjena masovnih medija u obrazovnom procesu. Autor je knjiga Politička propaganda, Komuniciranje i komunikacijske vještine, te Medijska kultura. Zajedno sa dr. Edinom Tabakom je koautor knjige Informacijsko ponašanje. Bio je voditelj i suradnik u nekoliko istraživačkih projekata međunarodnog karaktera. Učestvovao je i u projektima nevladinih organizacija, posebno u oblasti obrazovanja novinara, kao i u projektima akreditacije profesora građanskog obrazovanja. Njegov istraživački interes uključuje i medijsku politiku, zatim model djelovanja medija u procesu globalizacije, te odnos između medijskih funkcija i kulture.