DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  HRČAK

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Gordana Lesinger

Asistentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku gdje sudjeluje u provedbi nastave na kolegijima smjera medijska kultura kao što su Uvod u komunikologiju, Organiziranje medijskih kampanja, Utjecajno komuniciranje, Umjeće javnog nastupa, Istraživanje uodnosima s javnošću, itd.
Od siječnja 2013. godine doktorantica jeDoktorske škole Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku na smjeru „Komunikologija“
Godine 2004. godine stječe diplomu novinarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti, a u siječnju 2008. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i management“,  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku,  te stječe titulu sveučilišne specijalistice.
Dosadašnje radno iskustvo uključuje šest godina rada na Hrvatskoj radioteleviziji, novinarstvo i odnosi s javnošću, te osam godina rada u odnosima s javnošću unutar Vlade Republike Hrvatske.
Tijekom svoje profesionalne karijere, dodatno se usavršavala na području odnosa s javnoću u zemlji i inozemstvu na tečajevima i školama poput Londonska škola za odnose s javnošdu; Zagreb (2003.), Academy of Government Information and Communication; Course: "Government Communication"; The Hague(2004.) Center for Information and Communication Training (CICA); "Train the Trainer", Workshop I, Bern; (2004., 2005. I 2006.) te Škola za odnose s javnošdu i komunikacijski menadžment Fakulteta političkih (2009.).