DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  HRČAK

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Jana Simović

Jana Simović, rođena je u Beogradu, Srbija, 1985.godine. Završila je srednju muzičku školu „Josip Slavenski“ u Beogradu, teoretski odsek. Osnovne i master studije iz filozofije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija radila je kao asistent dirigenta u Pevačkom društvu „Mokranjac“ Hrama Sv.Save u Beogradu. Studije duhovne muzike završila je na Pravoslavnom teološkom institutu „Sv.Sergej“ u Parizu, Francuska. Osnivač je i glavni dirigent Muškog kamernog hora „Pravoslavni srpski pojci“ koji uspešno nastupa kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima i kongresima u zemlji i inostranstvu iz oblasti estetike i filozofije religije.
Zaposlena je kao rukovodilac kontakt centra „Air Serbia“ za francuski i engleski jezik.
Zbog potreba doktorskih studija živi na relaciji Beograd-Pariz.