BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Jelena Maksimović

Docent na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Doktorsku dizertaciju pod nazivom Uloga akcionih istraživanja u unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse, obranila je 20 svibnja 2011 godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod mentorstvom Prof. Dr. Veljka Banđure.
Objavila je dve monografije i četiri udžbenika:
(2009): Različiti metodološki pristupi u istraživanju školskog neuspeha. Niš: Filozofski fakultet, 224 str. isbn 978-86-7379-180-7
(2009): Obrada podataka u pedagoškim istraživanjima (u koautorstvu sa B. Kožuhom). Niš: Filozofski fakultet, 168 str. ISBN 978-86-7379-176-0
(2011): Deskriptivna statistika u pedagoškim istraživanjima (u koautorstvu sa B. Kožuhom). Niš: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-220-0
(2012): Akciona istraživanja u pedagoškoj teoriji i praksi. Niš: Filozofski fakultet, 163 str. ISBN 978-86-7379-238-5. COBISS.SR-ID 189116684
(2012): Metodauzorkaupedagoškimistraživanjima (u koautorstvu sa B. Kožuhom). Niš: Filozofski fakultet, 137 str. ISBN 978-86-7379-247-7. COBISS.SR-ID 191803148
(2013): Upotreba PSPP programa u pedagoškim istraživanjima (u koautorstvu sa B. Kožuhom). Niš: Filozofski fakultet, Niš: Filozofski fakultet, str. 146. ISBN 978-86-7379-307-8. COBISS.RE-ID 203757324. UDK 004.42 PSPP 37.012:519.23.
U zbornicima i časopisima objavila je ukupno 120 znanstvenih i stručnih radova. Sudjeluje i kao istraživač na znanstvenom projektu Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja (broj  179036) koji financira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u razdoblju od siječnja 2011 do prosinca 2015 godine.
Znanstveno područje istraživanja – metodologija pedagoških istraživanja, statistika u pedagogiji, akciona istraživanja, obrada podataka u pedagoškim istraživanjima.