BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Mimo Drašković

Doc. dr Mimo Drašković je rođen 04. 03. 1981. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru sa prosječnom ocjenom 9,40. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Zaposlen je na Univerzitetu Crne Gore – Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, gdje obavlja funkciju Rukovodioca studijskog programa „Menadžment u pomorstvu“.

Autor je i koautor desetak naučnih monografija, udžbenika i knjiga.

Objavio je preko 100 naučnih i stručnih članaka, prikaza, eseja i prevoda. (Objavio je više desetina radova iz oblasti medija.)

Sa referatima je učestvovao na više međunarodnih i domaćih naučnih skupova.

Radio je timski i samostalno biznis planove, procjene kapitala firmi i elaborate o poslovnoj namjeri.

Član je Centra mladih naučnika CANU.

Kao predstavnik Crne Gore učestvovao je na »Seminar on Media and Media Education in Developing Countries«, održanom u NR Kini  (Beijing), 9-23.  aprila 2008. godine.

Urednik je međunarodnog naučnog časopisa za istraživanje medija i društva „Medijski dijalozi“ i član redakcije više međunarodnih naučnih časopisa („Montenegrin Journal of Economics“ , “Economics and Economy” i td…)           

Organizator međunarodnih naučnih skupova "Medijski dijalozi" i pokretač regionalne nagrade za oblast medija "Dijalogos".

Predsjednik je NVU „Istraživački medijski centar“ iz Podgorice i jedan od utemeljivača tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa Crnogorski medijski dijalozi.