DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  HRČAK

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Mira Hercigonja Szekeres

Dr.sc. Mira Hercigonja-Szekeres, profesor visoke škole
Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu praktičnu matematiku i informatiku. Radila je kao nastavnik matematike na osnovnoj i srednjoj školi. Bila je direktorica radne organizacije za proizvodnju medicinskih aparata. Kraće vrijeme bila je samostani obrtnik da bi posao nastavila na poslovima marketinga i prodaje medicinskih uređaja u tvrtki u kojoj je suvlasnik. Upisom poslijediplomskog studija na zagrebačkom Medicinskom fakultetu iz područja medicinske informatike i statistike započinje svoju znanstvenu karijeru. Magistrirala je 1996. i doktorirala 2010. Ima više od 40 stručnih radova, aktivni je organizator niza stručnih skupova te sudionik više od 30 domaćih i međunarodnih skupova. Predavala je na Zdravstvenom veleučilištu i Medicinskom fakultetu te drugim visokim učilištima. Sada radi na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina gdje predaje kolegije vezane uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i statistike u poslovanju.