BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Miroljub Radojković

Miroljub (Jovice) Radojković rodjen je 2. janura 1949. godine u Pančevu, Vojvodina.
Osnovnu školu i gimnaziju "Uroš Predić" pohadjao je u rodnom gradu Godine 1967. upisao se na Fakultet političkih nauka u Beogradu, na kome je diplomirao na smeru za novinarstvo 1971. godine. Nakon odsluženja vojnog roka primljen je kao student generacije na isti fakultet kao asistent-pripravnik, 1972.godine, na predmetu Javno mnjenje. Od tada je stalno zaposlen i prošao je sva zvanja do redovnog profesora na Fakultetu političkih nauka,  Univerziteta u Beogradu.

Član je od 1977. godine International Association for Media and Communication Research (IAMCR) i Evropske asocijacije za istraživanje komuniciranja (ECREA) od 2008. Izabran je 2003. godine za člana prvog  sastava Saveta za radiodifuziju Srbije. Bio urednik u časopisima "RTV teorija i praksa" u Beogradu i "Polja" u Novom Sadu. Član je uređivačkog odbora časopisa "European Journal of Communication", SAGE, London. Glavni i odgovorni urednik časopisa za upravljanje komunikacijima "CM", FPN i Protocol, Novi Sad.

Spisak objavljenih radova (izbor)

1. Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984.

2. Medjunarodno komuniciranje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1987.

3. Podela mišljenja, /drugo dopunjeno izdanje/, Vega, Ivanjica, 1997.

4. Osnove komunikologije, /koautor T.Djordjević/, FPN i Čigoja, Beograd, 2001.

5. Informaciono-komunikacioni sistemi, /koautor B.Stojković/, Clio, Beograd,2004

6. Komuniciranje, mediji, društvo /koautor Mirko Miletić/, Stylos, Novi Sad, 2005 i 2006.

7. Medium sindrom, Protocol, Novi Sad, 2006.

Potpuni spisak bibliografskih jedinica dostupan na  http://www.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20081230132218-06418.html