BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Sandra Santrač

Direktor Centra za razvoj kulture i društva znanja
http://urbanlogic.edu.rs/
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rođena je u Banjaluci 1975. godine. Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci je završila 2005. godine, a znanstveni stupanj magistra umjetnosti stekla  na Slobomir P Sveučilištu, Bijeljina 2008. godine.
Sagledavanjem konceptualizacije poduzetništva i ekonomskog rasta u sinergiji s kulturom-kreativna industrija, te u cilju afirmacije kulture i medija u razvoju društva, upisuje doktorski studij 2010.godine. Disertaciju, pod nazivom Ekonomski aspekti u strategiji razvoja menadžmenta u kulturi i medijima u zemljama u tranziciji je odbranila na Alfa Univerzietu, Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, u Beogradu 2013. godine i stekla znanstveni stupanj doktora ekonomskih znanosti.
U segmentu socijalnih izazova promovira ideju potrebe razvoja društvenih znanosti. Naime, sociolozi i filozofi upozoravaju na činjenicu da se društvo kulturološki ne može adaptirati na nagli razvoj IT i komunikacijskih tehnologija i nagle promjene okoliša. Stoga bi društvene znanosti  mogle preuzeti ulogu katalizatora između visoke tehnologije i kulturološkog adaptiranja društva u virtuelnom okruženju.
Sudjelovala je na više Međunarodnih znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu koje tretiraju multidisciplinarnu problematiku kulture, medija i obrazovanja.