BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Tatjana Milivojević

Tatjana Milivojević, doktor filozofije, docent je na Fakultetu za kulturu i medije Megatrend univerziteta. Na osnovnim studijama predaje psihologiju stvaralaštva i kulturnu antropologiju; na master studijama etiku, motivaciju i komunikaciju; na doktorskim studijama personalističku antropologiju. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nice Sophia-Antipolis u Francuskoj. Završila je Institut za psihoterapiju i komunikaciju -  ETAPE (Nica, Francuska). Pored naučnih i stručnih članaka, objavila je monografiju „Motivacija za rad - teorije i strategije“ (Filip Višnjić, Bgd, 2009), filozofsku monografiju „Léon Chestov - penseur des confins“ (IZKS, Sremski Karlovci-Novi Sad, 2010) udžbenik „Psihologija stvaralaštva“, Megatrend univerzitet, Beograd, 2011), udžbenik „Uvod u kulturnu antropologiju“ (Megatrend univerzitet, Beograd, 2012); dva romana,“ Confessions d'une psychothérapeute“ (na francuskom, IKZS, 2008), prevedeno na srpski „Ispovesti jedne psihoterapeutkinje“ (Filip Višnjić, Beograd, 2013) i „Nerođen od oca“ (Filip Višnjić, 2009). Polja interesovanja T. Milivojević su sociokulturna antropologija, primenjena filozofija, psihologija i etika i interpersonalna komunikacija.