BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Vanda Babić

Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Rođena u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Na Sveučilištu radi od 1992. kao zn. novakinja. Magistrirala 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima. Doktorirala 2003. na Sveučilištu u Zagrebu disertacijom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru. Danas (od 2009.) u zvanju izvanredne profesorice. Predaje sljedeće kolegije: Hrvatska usmena književnost, Teorija usmenoknjiževnih oblika, Književna stilistika Osnove filmske umjetnosti, a sama uvela kolegije Mit, obred, običaj, Hrvatska kultura i književnost Boke kotorske, a je nositelj kolegija Teorija i praksa medija. Bila je vanjski  suradnik na Odsjeku za kulturu i turizam gdje je predajavala kolegij Metodika interpretacije prirodne i kulturne baštine. Do ukidanja svih projekata krajem 2013. bila je voditeljica projekta Usmeno-književna baština zadarskog područja i suradnica na projektu: Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti glavnog istraživača Milorada Nikčevića. Objavila je desetak stručnih i znanstvenih knjiga. Suradnica je u mnogim znanstvenim i stručnim časopisima. Urednica je prvog zbornika Zadarskih filoloških dana te nekoliko knjiga. Suautorica je i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, u produkciji HTV, proizvedenog 2001. Od 2007. predsjednica je Vijeća za kulturu Zadarske županije. U prosincu 2011. je sudjelovala u Erassmus programu razmjene profesora te održala 5 sati na Sveučilištu u Bambergu.
Dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije (2006.), Plakete HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.) te Srebrnu povelju Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila (2008.) i poticaja za izvrsnost u znanosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2009.).

 

Knjige (autorske i priređivačke):
Hrvatska književnost Boke kotorske do preporoda, (priredila i pogovor napisala Vanda Babić), Zagreb, Erasmus naklada (Školska knjižnica; Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana, knj. 33-34.), 1998., 208. str. (ISBN 953-6132-49-4)

Don Srećko Vulović o starosjediocima Boke kotorske, Diorama, Zagreb, 2001. (ISBN 953-6573-11-3)

V. Babić, Razgovor duhovni Vicka Zmajevića, HKD «Napredak – podružnica Zadar, Zadar, 2005., 240 str. (ISBN 953-6452-12-X)

V. Babić-S. Knežević, Gizdelin, HKD «Napredak» - podružnica Zadar, 2007., 272 str. (ISBN 953-6452-87-3)

V. Babić, Kulturno-umjetnička društva Zadarske županije, Zadar, 2007. 420. str. (ISBN 953-7217-25-6)

V. Babić, Bokeljska muka, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, Split, 2008., 219. str. (ISBN 978-953-163-301-7)
Split, priredila V. Babić, Zadar : Maris liber, 2008. (ISBN 978-953-7258-38-6)

V. Babić, Podrijetlo i osobnost Berta Krešimira Balabanića, Spjev Radovan i Ljudmila i druga njegova djela, u: Berto Krešimir Balabanić, Radovan i Ljudmila, priredila V. Babić, Novalja –Zagreb, 2007., str. 5.-55. (332. str.) (ISBN 978-953-6762-26-2)

V. Babić, Sv. Kata Aleksandrijska – djevica i mučenica, u: Versi svete Kate – divice i mučenice, priredila V. Babić, Novalja, 2008. 93 str. (ISBN 978-953-6762-33-0)

B. Krešimir Balabanić, Vila Hrvatica, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str.298.

B. Krešimir Balabanić, Duhovna oporuka, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str. 343.

Znanstveni i stručni članci:
V. Babić, Muka i plačevi u hrvatskoj književnosti Boke kotorske, Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: [Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija, Zadar, 2000.] = Passion une source inepuisable de l’inspiration en culture / [prevoditelji Evaine Le Calve-Ivičević, Željko Klaić; urednik Jozo Čikeš], Zagreb, 2001., 29-41.

V. Babić, Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima 18. stoljeća, Dani hvarskog kazališta XXI., Hrvatska književnost 18. stoljeća, Split, 1995. 200-212.

V. Babić, Pjesnički jezik Nenadićevih prikazanja, Dani hvarskog kazališta XXII., Hrvatska književnost 18. stoljeća, Split, 1996., 338-344.

V. Babić, Kulturni život Boke kotorske uoči preporoda, Dani hvarskog kazališta XXIII., Hrvatska književnost uoči preporoda, Split 1997., 317-327.
V. Babić, Boka kotorska u časopisima preporodnog doba, Dani hvarskog kazališta XXIV., Split, 1998., 433-443.

V. Babić, Tomo Matić kao suradnik u Građi za povijest hrvatske, Zbornik radova Tomo Matić-književni povjesničar i filolog, Zagreb, 1998., 295-301

V. Babić, Kratki pregled starije hrvatske književnosti Boke kotorske, Zbornik Pomorskog muzeja Orebić, 2003., 363-374.

V. Babić, Propovijedi Vicka Zmajevića, Croatica et Slavica Iadertina, I., Zadar, 2005., 207-228.

V. Babić, Bibliografija radova Nikice Kolumbića, Croatica et Slavica Iadertina 1., Zadar, 2005., 11-17.

V. Babić, Književni povjesničar Miroslav Pantić kao suvremeni proučavatelj književnosti Boke kotorske, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Savremena crnogorska književnost», Nikšić, 2006. 397-407. ISBN 86-7798-008-3

V. Babić-S. Knežević, Štovanje Majke Božje u djelima Jure Radojevića Gizdelina,  Hum,časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2006., 91-113.

Vanda Babić“Musarum Chorus“ Vicka Zmajevića, Croatica et Slavica Iadertina II, Zadar, 2006., str. 237-247.
V. Babić-J. Miletić, Kulturni život Boke i preporodna gibanja, Kolo,XVII, 3, 2007., 201-212.ISSN 1331-0992

Vanda Babić, Neke posebnosti hrvatske usmene književnosti u Boki kotorskoj, Zadarski filološki dani 1, Zadar, 2007., str.259-272.
Vanda Babić, Usporedna analiza dvaju bokokotorskih s ostalim hrvatskim plačevima, Croatica et Slavica Iadertina III, Zadar, 2007., str.199-229
V. Babić, Jagićevi pogledi u kontekstu rasprava o bokokotorskim bugaršćicama, Zbornik o Vatroslavu Jagiću, Hrvatski književni povjesničari, sv. 10/1, Zagreb, 2007. 301-314. ISBN 978-953-6682-68-3

V. Babić-N. Vertovšek, Zadarski mediji i spremnost na kritički angažman studentske populacije, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Kraljski Dalmatin-200 godina hrvatskog i zadarskog novinarstva u europskom kontekstu, Zadar, 2007., 315-323.

Vanda Babić, Pregled pasionske baštine Boke kotorske, Riječki filološki dani, knjiga VII., Rijeka, 2008., str. 297-318.

Vanda Babić, Pisci bokokotorskog književnog kruga u hrvatskoj povijesnoj dijakroniji od Š. Ljubića do S .P. Novaka, Zbornik o Šimi Ljubiću, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb, 2009., str. 323-333.
Vanda Babić - Denis Vekić, Predkršćanska vjerovanja  u dolini Neretve, Linqua Montenegrina, god. III, br. 5, Cetinje, 2010. Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“

Vanda  Babić, Denis Vekić, Legedne i priče Zabiokovlja, Zbornik radova cjelovitost Zabiokovlja – pluridisciplinarni pristup I, Mostar, 2011.

Vanda Babić, Denis Vekić, Bestijarij neretvanskog kraja, Riječ: časopis za slavensku filologiju, 16 (2010), 2, 151-160.

Vanda Babić, Likovi Bokelja u Držićevim komedijama, Linqua Montenegrina, god. IV/1, br. 7, Podgorica, 2011. (str. 175.-184.), Institut za crnogorski jezik i književnost

Vanda Babić, Od Olova do Škrpjela: uloga marijanskih običaja u životu autohtonih Hrvata, Vrhbosnensia, časopis za teološka i međureligijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, vol. 15, br. 2, 2011., str. 361-379.

V. Babić, N. Vertovšek, Specifična turistička i kulturna ponuda poslovnih škola za menadžere i lidere – novi aspekti medijske promocije, Mediji i turizam, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Zadar, 2010., str. 387-396.

V. Babić, D. Vekić – Andrićev odnos prema vjeri, Lingua Montenegrina 9, god. V, sv. 1, 2012., str. 309-323.

V. Babić, D. Vekić, Ivo Andrić i HKD Napredak, Hum,8, Mostar, 2012. str343-351

V. Babić, K. Radulić, Interpretacija kulturne baštine kroz fotografiju, Istorijski zapisi, Podgorica, godina LXXXV, 3-4/2012, str.131-163.

V. Babić, D. Danilović, Demonološki oblici i zapisi u Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena (I), Lingua Montenegrina 11, god. VI. Sv. 1, Podgorica, 2013., str. 251-299.

V. Babić, D. Vekić, Smisao i značaj suvremenih medija u prikupljanju i proučavanju hrvatske usmenoknjiževne baštine, In medias res, časopis za filozofiju medija, broj 2, 2013. (digitalno izdanje: http://www.centar-fm.org/inmediasres/index.php/in-medias-res-broj2#2inmediasres04 )

V. Babić, D. Vekić, Od Lutvine kafe do 4 sobe gospođe Safije, Motrišta, br. 71-72, časopis za kulturu, znanost i društvena pitanja, svibanj-kolovoz 2013., str. 29-35. ISSN 1512-5475.