Časopis In medias res

inmediasres2023br23

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 23.

IN MEDIAS RES
International Scientific Journal for the Philosophy of Media
No. 23

 

 

inmediasres2023br22

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 22.

IN MEDIAS RES
International Scientific Journal for the Philosophy of Media
No. 22