BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Fulvio Šuran

Pohađao sam osnovnu školu i gimnaziju u Rovinju. Nakon završene gimnazije upisao sam studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti (filozofija, psihologija i sociologija i talijanski jezik) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam i diplomirao.
Po završetku studija zaposlio sam se kao profesor filozofije, sociologije i psihologije u rovinjskoj Srednjoj školi, a kao istraživač društvenih znanosti u Centru za povijesna istraživanja također u Rovinju (1988. godine).
Poslijediplomski studij iz filozofije upisao sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje sam i stekao znanstveni stupanj magistra i doktora znanosti kod prof. dr. sc. Branka Bošnjaka. Docentom filozofije postao sam 1993. godine. Godine 1994. upisao sam poslijediplomski studij iz sociologije područnih i međunarodnih pojava na odsjeku Znanosti o čovjeku filozofskog fakulteta Sveučilišta u Trstu, gdje sam 1997. godine i obranio doktorat.
U Centru za povijesna istraživanja osim kao istraživač osnivač sam i znanstveno-istraživačkog projekta “PROGETTO 11”, koji je pokrenut 1990. godine i obuhvaća istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika čiji se radovi objavljuju u znanstvenim časopisima za društvena i kulturološka pitanja “Ricerche Sociali” i "Etnie" od kojih sam do 2009. bio i glavni urednik.
Od 2006. godine zaposlen sam pri Sveučilištu „Juraj Dobrila“ u Puli kao redovni profesor. Samostalni sam nositelj raznih kolegija iz filozofije i sociologije na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima.
Od 01. listopada 2007. godine (dakle od njegovog utemeljenja) do 30. rujna 2009. godine obnašao sam i funkciju (prvog) pročelnika tek osnovanog Odjela za studij na talijanskom jeziku. A od 2012. godine pročelnika Odjela za odgojne i obrazovne znanosti pulskog sveučilišta.
Redoviti sam profesor za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana povijest filozofije i viši znanstveni suradnik u znanstvenom području društvene znanosti.
Izvanredni profesor, polje sociologija, grana posebne sociologije teritorijalnih i internacionalnih fenomena.
Član sam više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga i asocijacija. Između kojih istaknuo bih:
1. Hrvatsko Filozofsko društvo (HR)
2. Hrvatsko Sociološko Društvo (HR)
3. Talijansko Filozofsko Društvo/Società Filosofica Italiana(SFI - IT)
4. Talijansko Druètvo Povijesti Filozofije/Società Italiana di Storia della filosofia (IT)
5. Nacionalno Društvo Sociologa/Associazione Nazionale Sociologi (ANS – IT)
6. Međunarodni Institut za sociologiju iz Goricije/Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG – IT).
Svojim stručnim i znanstvenim radovima i člancima, aktivno sudjelujem u znanstvenim raspravama u zemlji i inozemstvu i surađujem s domaćim i inozemnim institucijama. Sudjelovao sam na znanstvenim simpozijima u Danskoj, Italiji, Mađarskoj, Sloveniji kao i na domaćim. Koordinator i delegat sam dvaju međunarodnih projekta: Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (CISVA) čije je glavno sjedište Lecce - Italija, kojem osim Pulskog sveučilišta su se pridružili Zagrebačko i zadarsko sveučilište; i projektu IPA ADRIATICO ili ADRIAS sa sjedištem u Foggia čije je Sveučilište i glavni promotor.
Kao pozvani predavač od 28. rujna do 9. listopada 2009. godine održao sam pozvano predavanje studentima na Fakultetu političkih znanosti i Odjelu za studij mediteranskih društva, Sveučilišta u Bariju (Facoltà degli Studi di Bari – Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee dell’Università degli Studi di Bari) Italija, pod naslovom: Corso di Relazioni interadriatiche: „La identità e le identità adriatiche“.