BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Izjava

IZJAVA O ETIČKOJ DIMENZIJI OBJAVLJIVANJA RADOVA U ČASOPISU IN MEDIAS RES

 

Ovo je izjava kojom se reguliraju primjene standarda etičkog postupanja svih sudionika procesa objavljivanja: autora, recenzenata i urednika.

 

AUTOR

 1. Autori tekstova obvezni su jasno i razgovijetno predstaviti predmet svog istraživanja, značenje istraživanja za akademsku zajednicu, metodu istraživanja, te predstaviti svoju analizu/istraživanje objektivno i transparentno. Korišteni izvori moraju biti jasno naznačeni. Naznačeni moraju biti i izvori koji su bitno utjecali na oblikovanje stavova u prezentiranom izviješću. Korisniku teksta (čitatelju, znanstveniku, studentu) treba biti omogućeno da posredstvom informacija o korištenim izvorima može provjeriti teze teksta, odnosno imati mogućnost razviti vlastito istraživanje (podstaknuto objavljenim tekstom, odnosno izvorima na koje se autor poziva).
 2. Radovi za koje se u uredničkom i recenzentskom postupku otkrije da sadrže plagirane dijelove – neće biti objavljeni. Isto se odnosi i na autoplagirane radove, dakle radove u kojima autor bez navođenja koristi dijelove ranije objavljenih vlastitih tekstova. Autorima kojima se otkrije pokušaj plagiranja (tuđih) tekstova ili autoplagiranja vlastitih, odlukom redakcije može biti uskraćena mogućnost objavljivanja tekstova u časopisu na jednu, pet godina ili uopće (ovisno o težini prijestupa).
 3. U slučaju reagiranja akademske javnosti, autori trebaju biti spremni dostaviti podatke o objavljenim istraživanjima, odnosno učiniti te podatke dostupnima (u skladu s ALPSP-STM Statement on Data and Databases).
 4. In medias res objavljuje neobjavljene tekstove. Od autora se očekuje da iste tekstove ne šalju redakcijama više časopisa. Nakon objavljivanja u časopisu, autor raspolaže sa svojim autorskim djelom i može ga objavljivati u drugim publikacijama (uz navođenje časopisa u kojemu je tekst prvi put objavljen).
 5. U tekstovima na kojima je radilo više osoba mora biti naznačena razlika između autora, koautora i suradnika. Autor i koautor provode istraživanja, definiraju teze, oblikuju tekst i odgovorni su za objektivno interpretiranje činjenica. U provođenju istraživanja ili nekom drugom segmentu posla mogu sudjelovati i suradnici i oni se posebno naznačuju.
 6. Ukoliko redakcija ili autor pronađu materijalnu grešku u već objavljenom članku – časopis će reagirati objavom, odnosno upućivanjem na grešku koja se dogodila u tom tekstu.

 

RECENZENTI

 1. Svaki tekst časopisa In medias res mora imati najmanje dvije recenzije. U pravilu će to biti jedna recenzija znanstvenika iz Hrvatske a druga iz inozemstva. U slučaju velikih razlika u stavovima recenzenata redakcija će pribaviti i treću recenziju.
 2. Recenzenti na recenziranje dobivanju tekstove bez podataka o autoru, te u razumnom roku popunjavaju obrazac za recenziranje i dostavljaju ga redakciji.
 3. Dužnost je recenzenta objektivno valorizirati tekst/istraživanje, te sugerirati promjene koje su potrebne da bi se tekst objavio, odnosno dorade koje bi pomogle da tekst bude na razini koja se traži od znanstvenih tekstova.
 4. Redakcija ne smije slati tekst na recenziranje osobi ukoliko se ona nalazi u bilo kakvom (poznatom) obliku sukoba interesa osoba ili institucija.

 

UREDNIK

 1. Urednik je odgovoran za cjelokupni proces objavljivanja, od zaprimanja teksta, evidentiranja dana zaprimanja teksta, preko odabira recenzenata, usklađivanja recenzentskih rezultata, do redaktorskih, lektorskih i korektorskih dotjerivanja tekstova i njihova objavljivanja.
 2. U svom poslu urednik djeluje tako da je odredbeni razlog njegova djelovanja isključivo znanstvena dimenzija pristiglih tekstova (bez obzira na spol, rasu, religijsku ili seksualnu orijentaciju, politička ili vjerska uvjerenja).
 3. Zadaća je urednika onemogućiti bilo kakav oblik govora mržnje, odnosno spriječiti objavljivanje tekstova u kojima se takav govor podržava.