BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Ksenija Marković

Ksenija Marković, doktorand Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd.
Ksenija Marković je rođena 1982. u Beogradu. Diplomirala je 2005. na Fakultetu primenjenih umetnosti, Beograd - odsek kostim/savremeno odevanje, a sledeće godine masterirala modni dizajn na Istituto Marangoni, Milano.  Magistrirala  je 2010. na Fakultetu primenjenih umetnosti sa autorskom kolekcijom i radom na temu promocije modnog stvaralaštva. Trenutno je na doktorskim studijama menadžmenta kulture i medija na Fakultetu dramskih umetnosti, Beograd, gde je i zaposlena  kao stručni saradnik kostimograf. Kao deo tima Univerziteta umetnosti učesnik je aktuelnog TEMPUS projekta Scen-Tech čiji je predmet rada edukacija scenskih tehničara, a sa ciljem usklađivanja tržišta obrazovanja i rada u domenu pozorišne umetnosti
U toku poslednjih deset godina paralelno se bavi primenjeno-umetničkim stvaralaštvom i naučnim radom u oblasti kulture. Učestvovala je na velikom broju izložbi;  pripremila nekoliko samostalnih autorskih kolekcija;  bila anagažovana kao kostimograf Studia za izvođačke i vizuelne umetnosti Step Out;  realizovala je brojna kostimografska i scenografskih rešenja; i radila u modnoj industriji.
U okviru godišnjeg simpozijuma ICOM-ovog komiteta za kostim (2011), pripremila je izložbu i predavanje na temu uticaja nasleđa na savremeno stvaralaštvo. Kao gost tribine Pop kultura u Domu Omladine Beograd govorila je o paralelnim tokovima socio-političkih i stilskih promena  (2012), a sa radom „Netika promocije umetnosti“, učestvovala na skupu Filozofija medija u Opatiji (2012). U okviru sesije Kulturna i pozorišna politika,  izlagla je na nacionalnom naučnom skupu Menadžment dramskih umetnosti i medija – izazovi 21. veka (2013). Izlagla i na Konferenciji kreativnih industrija Srbije na temu udruživanja kao preduslova razvoja sektora autorskog dizajna (2014).  
U toku postdiplomskih studija bavila se i bavi istraživanjima u kontekstu: zakonske regulative i etike medija, popularne kulture i njene društvene funkcije, kulture sećanja, kreativnih industrija. Posebno istražuje polje  uticaja  kulturne politike na estetsku i tržišnu održivost pozorišta, što je ujedno predmet istraživanja buduće doktorske disertacije.
Jedan je od osnivača Udruženja BFW dizajn kolektiv i aktivno je angažovana na različitim projektima koji za cilj imaju domaću i međunarodnu promociju srpskog autorskog dizajna. Kontinuirano radi kao modni kritičar i saradnik je magazina FAAR i ELLE Srbija. Njeni naučni radovi objavljeni su u Zborniku Etnografskog muzeja (Neiscrpan izvor inspiracije savremenog modnog delovanja, 2012), Zborniku Fakulteta dramskih umetnosti (Istorija i kultura sećanja - Pamćenje Muzeja pozorišne umetnosti Srbije” 2013-14) i časopisu In Medias Res (”Netika promocije umetnosti” 2012) .