Video materijali FILOZOFIJA MEDIJA (2013.)

Otvaranje Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2013.) Mediji i javnost
Divna Vuksanović: Pitanje javnosti – pornografija suvremenih i novih medija
Sead Alić: Ničeansko novinarstvo
Anita Jeličić: Utjecaj virtualnog vremena i prostora na dizajniranje javnosti
Bojan Blagojević: Mediji, javna sfera i političko odlučivanje: debata o mestu i uticaju religije
Ljiljana Pavlović: Reklamni diskurs u hrvatskim medijima kao modus održavanja društvenih stereotipa
Dragan Ćalović: Fotografski albumi u funkciji građenja popularnog mita
Nenad Vertovšek: Javnost kao izgubljeno stado: proizvodnja pristanka i neophodne iluzije
Dubravka Valić Nedeljković: Javnost u doba multimedijske zavodljivosti
Komentatori poruka na sadržaje onlajn medijskih portala u Srbiji: “igra” ili želja za stvarnom debatom
Marko Stamenković: Pikselizirana revolucija
Fahira Fejzić Čengić: Transformacija novinarske informacije unutar njenog kognitivnog jezgra – zarad lakše manipulacije eterom
Željko Rutović: Spektakl pseudovrijednosti - medijski monolog i nekritička javnost
Irena Miličić: Od Spužve Boba do FB defaulta: za nove strategije u recepciji medija
Jan Babnik: Gledati iz daljave - videti od blizu
Gordana Tkalec: Živa sila i tehnika medijske bojišnice
Zdenko Duka: Mediji i politika
Slađana Stamenković, Vesna Milenković: Novinarstvo između služenja javnosti i povlađivanja ukusu publike
Nikola Dedić: Televizija i javna sfera: funkcija realističkog narativa u seriji The Wire
Sanja Dokić Mrša, Nataša Miljević Jovanović: Postavljanje dnevnog reda – bosanskohercegovačka medijska agenda
Željko Krušelj: Kontrolirane tiskovine vjerodostojnije od slobodnih: medijski apsurdi totalitarne, autokratske i demokratske Hrvatske
Melita Pavlek: Komunikacija u lokalnoj zajednici (primjer Koprivnice)
Krešimir Čvrljak: Hrvatska filozofija renesanse u starijoj hrvatskoj periodici
Majda Tafra Vlahović: Odnosi s javnošću i održiv posao
Josip Berdica: Propaganda kao izvor poslušnosti i pasivnosti
Nataša Škaričić: Korporativno i medicinsko novinarstvo – simulacija simulakruma
Lidija Dujić, Ludwig Bauer: Zdravstveni font hrvatskog kazališta
Livia Pavletić: Glazba - medij sapunastih emocija ili harmonije