Video materijali FILOZOFIJA MEDIJA (2018.)

  
  
Srijeda 19. 9. 2018. / Četvrtak 20. 9. 2018. / Petak 21. 9. 2018.
  
  
Sead Alić: Muzika – umjetnost, simbol ili medij
  
  
Jure Vujić: Geopolitika numeričkog prostora i vladavina algoritama
  
  
Glorija Mavrinac: Pozapadnjivanje i kolonizacija afričkog uma posredstvom medija
  
  
Luka Janeš: Život kao medij smrti?
  
  
Nina Ožegović: Neprofitni mediji – između države, tržišta i crowdfundinga
  
  
Željka Bagarić: Istina, mediji i žilet žica: migranti u hrvatskom medijskom krajoliku
  
  
Veljko Žvan: Šezdesete danas
  
  
Krešimir Katušić: „Spona”
  
  
Ivan Beš: Tehno-medijska ekstaza prikrivanja straha od ništine i ravnodušnosti prirode
  
  
Iva Paska: Doba slike i njegove implikacije
  
  
Zoran Hercigonja: Internet i digitalni mediji kao dionici u procesu formiranja osobnosti djeteta
  
  
Suzana Marjanić: Medijska slika svijeta o globalnom zagrijavanju ili “Is the Earth Fucked?” (Brad Werner)
  
  
Tihoni Brčić: Interaktivni film – odgovor na pasivnost medija
  
  
Iva Brčić: Virtualna socijalizacija - studija slučaja vokaloida Hatsune Miku
  
  
Krunoslav Lučić: Razumijevanje medija u ranoj i klasičnoj teoriji filma
  
  
Dario Vuger: Doba filma svijeta: Guy Debord i obrana ideje Društva spektakla
  
  
Silva Kalčić: Referencijalni simbolizam i semiotički aspekt djela umjetnosti i dizajna
  
  
Ružica Čičak Chand: Spoznaja i oslobođenje u indijskoj filozofskoj tradiciji
  
  
Dario Terzić: Interpretacija kromatskih kodova kroz historiju i u različitm modernim društvenim kontekstima
  
  
Ivančica Slunjski: Utjecaj kulture i sociokulturnog okruženja na percepciju
  
  
Marko Grba: Filozofski, fizički i medijski elektron
  
  
Zora Maštrović: Transcendentalni temelj filozofije medija
  
  
Ivo Alebić: Dionizijsko kazalište kao medij filozofije
  
  
Divna Vuksanović: Filozofija medija: jedan pogled na industriju zabave i proizvodnju dosade
  
  
Fulvio Šuran: Quo vadis digitalis homine?
  
  
Spomenka Martić: Iskustva započinjanja programa filozofske prakse u Kninu, filozofije s djecom i filozofskog cafea
  
  
Nenad Vertovšek: Znanstveno-tehnička i medijska budućnost čovjeka i svijeta
  
  
Tanja Todorović: Demaskiranje realnosti u Sloterdajkovoj filozofiji