BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Ivana Greguric

Ivana Greguric, mag. pol., rođena je 1982. godine u Zagrebu. Od 2001. do 2005. studirala je politologiju na diplomskom studiju Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na istoimenom studiju diplomirala je sa temom iz političke filozofije (Promjena paradigme: Platon, Kant, Hegel, postmoderna) te stekla titulu magistra politologije. Godine 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. Hotimira Burgera. Od 2006 - 2009. godine radila je kao znanstveni suradnik u filozofskoj biblioteci Demetra (prof. D. Savić) te kao znanstveni novak na projektu MZT-a Kiborgoetika - presjecište ili poveznica bioetike i tehnoetike (prof. I. Čatić).
Od 2010. godine zaposlena je u suradničkom zvanju asistenta na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, gdje je sudjelovala u izvođenju kolegija na Katedri za komunikacije. Tijekom 2011. i 2012. godine sudjelovala je u procesu reakreditacije kao član povjerenstva za izradu reakreditacije Visoke poslovne škole Zagreb. 2012. godine izabrana je u nastavno zvanje predavača te predaje kolegije Odnosi s medijima, Medijska komunikacija, Retorika, Poslovna i komunikacijska etika. Iste je godine izabrana na mjesto zamjenice pročelnika Katedre za komunikacije. 2013. godine sudjelovala je u organizaciji prve međunarodno znanstvene-stručne konferencije Fedor Rocco kao član Organizacijskog odbora pri čemu je obnašala i dužnost tajnika konferencije te koordinatora za međunarodne gostujuće predavače.
Sudjelovala je na 20-tak međunarodnih znanstvenih simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu poput Visions of Humanity in Cyberculture (Mansfield College, Oxford), CEPE 2013: Computer Ethics: Philosophical Enquiry (Autónoma University of Lisbon, Lisabon), Music, Tourism and Travel (Leeds Metropolitan University, Liverpool) itd.  Održala je niz javnih predavanja iz područja medija i filozofije (Europski dom, Cekate) te gostovala u brojnim emisijama radijskih i televizijskih postaja. Autor je preko deset znanstvenih radova objavljenih na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku u časopisima JournalofInformation, Communication & EthicsinSociety, TheInter-DisciplinaryPress, Metodičkiogledi, Antropologija, Liječničkenovine, Filozofskaistraživanja, Inmediasres, DeviceMed, International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality (ICRETH) itd.
Koautor je poglavlja u knjizi Chuck Klosterman i filozofija američke izdavačke kuće Open Court te ko-urednica knjige Novi val i filozofija objavljene u Hrvatskoj (Jesenski Turk). Član je Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva, te se nalazi u Krugu mladih urednika u Hrvatskom filozofskom društvu. 2013. godine javno je obranila temu doktorske disertacije Filozofijski aspekti kiborgizacije čovjeka u doba znanstvenog humanizma i mogućnost mišljenja iz filozofske antropologije pod mentorstvom prof. dr. sc. Hotimira Burgera. Područja njenog znanstvenog i stručnog interesa su digitalni mediji, cyber kultura, etika, filozija medija, filozofija tehnike, posthumanizam, robotika. Pored znanstvenog i stručnog rada, Ivana je autor glazbenog new-age albuma Noesis The light of life.