DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  HRČAK

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Sead Alić

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao sam filozofiju i kroatistiku. Kao student bio sam demonstrator profesoru  Danku Grliću. Godine 1978. urednik sam u redakciji Studentskog lista.  
Objavljivao sam prikaze knjiga i tekstove u časopisima: Naše teme, Kulturni radnik, Filozofska istraživanja, Polja, Dometi, Student, Studentski list, Mladina, Zvono, Zarez, Epoha…; sudjelovao sam s predavanjem u prvoj ljetnoj Filozofskoj školi na Cresu. Kratko sam bio i  član Vijeća Hrvatskog filozofskog društva i voditelj grupe za medije Komunikološkog društva.

Magistrirao sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom: Iskustvo estetičke misli Waltera Benjamina (Gajo Petrović, Nadežda Čačinović, Danilo Pejović).
Prvih godina Radija 101 radio sam na tom mediju kao urednik i voditelj. Dvije sezone honorarni sam asistent marksizma na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Slijede poslovi u izdavačkoj kući August Cesarec, na Z3 TV programu, te u podružnicama svjetskih marketinških agencija BBDO i PUBLICIS (copywritter i kreativni direktor).  

U suradnji s Fakultetom političkih znanosti i Otvorenim društvom realiziram seriju filmova o demokraciji; surađujem i na projektima ŠNZ Andrija Štampar; produciram tridesetak dokumentarnih filmova i oko 120 emisija Knjigom u glavu. Osnivam Kulturni centar (KCCK) u Zagrebu.

Na poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti u Rijeci obranio sam doktorat Filozofija i književnost, Od ideologija zavođenja do manipuliranja medij(im)a.

Na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije u Zagrebu, obranio sam doktorsku radnju: Filozofija medija Marshalla Mcluhana.

Osnivam Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja. www.centar-fm.org  
Iniciram osnivanje Sekcije za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva (koju svake godine na skupštini HFD-a ocjenjuju jednom od najagilnijih sekcija društva).
Pokrećem Međunarodni znanstveni simpozij Filozofija medija koji se ove godine po peti put realizira u suradnji nekoliko znanstvenih institucija i udruga.  

Sudjelovao sam na tridesetak međunarodnih znanstvenih simpozija, objavljiao u zbornicima znanstvenim i stručnim časopisima, te držao javna predavanja iz područja filozofije medija, teorije masmedija i sl.

Glavni sam urednik novopokrenutog elektroničkog znanstvenog časopisa In medias res (posvećenog filozofiji medija) koji je javnosti  predstavljen na simpoziju u Opatiji 20. 9. 2012. Uskoro će se na stranicama Centra za filozofiju medija pojaviti šesti i sedmi broj ovog međunarodnog znanstvenog časopisa.

Danas sam pročelnik studija Novinarstvo na Sveučilištu Sjever (Koprivnica/Varaždin) gdje predajem kao izvanredni profesor.

 

OBJAVLJENE KNJIGE:

 1. Sead Alić: „Rođenje tragedije iz duha novokomponirane glazbe“, Phenomena, Zagreb, 1999.
 2. Sead Alić: „Mediji, od zavođenja do manipuliranja“, Biblioteka Tragom struke. AGM, Zagreb, 2009.
 3. Sead Alić: „McLuhan, najava filozofije medija“, CFM, Zagreb, 2010.
 4. Sead Alić: „Rječnik epohe“, CFM, Zagreb, 2010.
 5. Sead Alić: „Masmediji, zatvor bez zidova“, CFM, Zagreb, 2012.
 6. Sead Alić: „Masmedijski fundamentalizam“, Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, 2014.

 

IZVORNI RADOVI:

 1. Zbornik „Filozofija mediterana“ (ur. Mislav Kukoč) Izvorni članak UDK 130. 2 316. 7 111. 852 „Usmeno i pismeno mediteranske kulture“
 2. Zbornik „Gajo Petrović – čovjek i filozof“ (ur. Lino Veljak), FF press 2008. Izvorni članak „Praksa avangarde i avangarda prakse“ (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića)
 3. Zbornik „Čovjek i kultura“ (ur. Nikola Skledar i Ivana Zagorac), Zagreb 2010. Izvorni članak „Copy-paste kultura“ (225-238) Prije togas objavljen u Filozofska istraživanja, br. 109. god. 2007. Izvorni članak UDK 130. 2 / McLuhan
 4. Filozofska istraživanja, br. 113. god. 2008. Izvorni članak UDK : 316. 774 „Globalno selo“
 5. Filozofska istraživanja, br. 111. god 2008. Izvorni članak UDK 141. 82 : 130.2„Filozofija prakse u retrovizoru mediologije“
 6. Filozofska istraživanja br. 114, godina 2009. Izvorni članak  UDK (1: 316. 774): 379.8 „Masovno slobodni“
 7. Synthesis philosophica, 50, Zagreb 2010, vol 25 (203-210) Philosophy of Media – Is the Message Original Paper UDC 1:316.774
 8. Zbornik Umjetnost i mediji (ur) Sead Alić, Divna Vuksanović, Marin Milković 20013 The Synergy of Artistic Approacehes within the Openness of New Media Izvorni članak UDK 7.01:004.087

 

PRETHODNA PRIOPĆENJA:

 1. Metodički ogledi, vol 17 (2010) 1-2, Zagreb (107-133) Medij jezika Prethodno priopćenje UDK (1:316.774):81

 

PREGLEDNI ČLANCI/RADOVI:

 1. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, br. 17, Beograd 2010. Medijsko sagorijevanje seksualnosti Pregledni rad 316776:159.922.1 316.77:929 Makluan M. ID: 183371788
 2. Filozofska istraživanja br. 122 Istok i zapad ljudskoga mozga, Pregledni članak (1:316.774):612.82

 

OSTALI RADOVI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA:

 1. Komunikacije, br. 2. Beograd 2009. UDK 316.774 ID 17194668 „Globalizacija i medijska kultura“
 2. Kultura, br 126 Kulture ritmova i spektakla „Ritualno i plesno pamćenje u usmenoj kulturi“ UDK 394.3:316.72
 3. Kultura, br. 132 Savremeni žurnalizam – trendovi, dileme, izazovi, Beograd, 2011. Istina iz fotografskog stroja (249-269) UDK 77.01:111.852
 4. Zbornik: VERODOSTOJNOST MEDIJA: DOMETI MEDIJSKE TRANZICIJE (Uredio Rade Veljanovski), Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011. (285-297) Informiranje ili uniformiranje? UDC 316.774:1 659.3:32
 5. Kultura, Filozofija medija, Beograd, 2011, str. 26-41 Čemu filozofija / ako nije filozofija / medija DOI 10.5937/kultura 1133026A UDK 101:316.776  316.77:141.319.8“20“
 6. Zbornik: EUROPSKI IDENTITET BOŠNJAKA, BNZH, Zagreb 2012. Identitet i identiteti (47-57) UDK 323.15 (497.5)
 7. News and Views, International Academy for Philosophy Press, Vol. 2 No 3(27) Winter 2010. Yerevan (Armenia) – Athens (Greece) Berkeley (USA) – Viena (Austria) str. 26-45 Identity and Violence
 8. Zbornik: Kultura i društveni razvoj, Beograd Tolstoj i tisak UDK 821.161.1.09. Tolstoj L 316.774
 9. Biblioteka Polis, knj. 3. MEDIJI, RELIGIJA I NASILJE (ur) Srđan Sremac, Nikola Kneževići Dubravka Valić Nedeljković MASMEDIJSKI FUNDAMENTALIZAM – MASMEDIJI KAO NOVO POPRIŠTE RATA (RELIGIJSKIH) STEREOTIPAUDC 316.774

Svi su tekstovi dostupni na www.seadalic.com.
 

STRUČNI TEKSTOVI U ČASOPISIMA:

1. „Perspektiva slikovnog i verbalnog“, Časopis Vizura, časopis za savremene vizualne umjetnosti, 10/ 2008, broj 3-4 ( str. 40 – 49).
2.  „Perspektiva i mediji“ (Od Platona do McLuhana), Časopis Tvrđa, časopis za teoriju i kulturu, 1 – 2/ 2008 (str. 63 – 73).
Također i u zborniku Vizualna konstrukcija kulture (priredili Žarko Paić i Krešimir Purgar), Antibarbarus i Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2009. (95-110)
3. „Gobbelsova galaktika - galaktika manipulacija“, Časopis Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, 6 / 2007 (str. 215 – 226).
4.  „Rukopis tišine vraća nas na pravi put“,Časopis Zarez, br. 207. 31. svibnja 2007. 
5.  „Kišević, pjesnik molitve“, ( uz sonetni vijenac Pred partiturom mora ) Časopis Zarez, 2007. 
6.  „Ekstenzija - medij - praksa (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića)“ Časopis  Zarez, br. 203. 5. travanj 2007.
7.  „Razlozi za filozofiju medija“, MIOKO, mediji i okolina, rujan 2008.
8.  „Erotika i politika“, Polja, Novi Sad, prosinac 1987. broj 346.
9.  „Iskustvo i filozofija“, Polja, Novi Sad, travanj/svibanj 1987. broj 338 -339.     
10.  „Iskustvo i tehnika“, Polja, Novi Sad, studeni 1985. broj 321.
11.  Zbornik „Vizualna konstrukcija kulture“ , HDP 2009.
      „Perspektiva i medij“  (Od Platona do McLuhana), (str. 95 – 110).
12. „Poznati McLuhan“ Behar, Zagreb
13. „Biznis politike i medija u doba zastarjelih pojmova“, Zeničke sveske,
14. „Mediji i znanost“ u zborniku HND-a Mediji i znanost
15. „Aula est pro nobis“ u zborniku tekstova Novi val i filozofija

Svi su tekstovi dostupni i danas na www.seadalic.com

 

NEKATEGORIZIRANI PUBLICISTIČKI RADOVI:

 1. Masmediji reduciraju sve ljudsko na potrošačko, Vjesnik
 2. Kako urediti medijsku močvaru? Novinar HND
 3. Naličje masmedija, Vjesnik
 4. Visoka načela i niske strasti, Vjesnik
 5. Nasilje masmedija, Vjesnik
 6. Kriza povjerenja, Vjesnik
 7. Priroda medija, Vjesnik
 8. Poslovanje s podsviješću, Vjesnik
 9. Emitiranje laži, Vjesnik
 10. Šutnja u eri sve glasnijih medija , Vjesnik
 11. Teorija medijskog kaosa, Vjesnik
 12.  Uzgajanje stereotipa, Vjesnik
 13. Ubijanje javnog mnijenja, Vjesnik
 14. Strah od slobode, Vjesnik
 15. Sretni strojevi, Vjesnik
 16. Svaka je tehnologija imala svoje usko grlo, Vjesnik
 17. Elektroničko uzgajanje(nogometne) mržnje, Vjesnik

Svi su tekstovi dostupni i danas na www.seadalic.com

 

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 1. Međunarodna konferencija Lik i djelo Gaje Petrovića, u povodu 80 godišnjice rođenja, Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 10. ožujka 2007.  „McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića“.
 2. Međunarodna konferencija Filozofija i kultura na 16. danima Frane Petrića, Cres 23. - 26. rujna 2007. Copy-paste kultura, od mehaničke mlade do copy-paste kulture“.
 3. Međunarodni simpozij Vizualna konstrukcija kulture, Mimara, 25. – 27. listopada 2007. Zagreb. „McLuhan i perspektiva“.
 4. Međunarodni simpozij U povodu 50 godina Hrvatskog filozofskog društva Velika dvorana „Školska knjiga“, 6. - 8. prosinca 2007. „Filozofija prakse u retrovizoru mediologije“.
 5. Simpozij Mediteranski korijeni filozofije, Split, 2007„Usmeno i pismeno mediteranske kulture“.
 6. Međunarodna konferencija Filozofija i globalizacija na 17. danima Frane Petrića, Cres, 21. – 24. rujna 2008. „Philosophy and Globalization“. (održano na engleskom jeziku)
 7. International Scientific Conference Globalization of CultureDubrovnik, 17. - 18. studenoga 2008.„Media - the Basic Issue of Globalization“. (održano na engleskom jeziku)
 8. Kongres BiH naučnika iz zemlje i svijeta, Sarajevo, 27. – 31. kolovoza 2008. „Razlozi za filozofiju medija“.
 9. Međunarodni simpozij, Filozofija slobodnog vremena i sporta, Zagreb, 27. – 29. studenog  2008. „Masovno slobodni“.
 10. Međunarodna konferencija Filozofija i mediji na 18. danima Frane Petrića, Cres, 20. – 23. rujna 2009. „Philosophy and Media in the Philosophy of the Media“. (plenarno predavanje održano na engleskom).
 11. Međunarodni simpozij: Mediteranski korijeni filozofije, Split, 2010 „Medij jezika“.
 12. Međunarodni simpozij: Integrativna bioetika i nova epoha 9. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, Mali Lošinj, Hrvatska, 16.–19. svibnja 2010. „Istok i zapad ljudskoga mozga“
 13. Simpozij: Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti HFD, Školska knjiga, Zagreb, 25-26 studeni 2010. „Istina iz stroja“
 14. Međunarodna konferencija O identitetu na 19. danima Frane Petrića, Cres, 20. – 23. rujna 2010. „Identity and Violence“ (održano na engleskom jeziku).
 15. V Mediteranski korijeni filozofije, 24 – 26. ožujka 2011. Split „O determinizmu i tehnodeterminizmu“
 16. Europski identitet Bošnjaka, Od minulog iskustva do suvremene afirmacije 7-8 svibnja, Zagreb „Identitet i identiteti“
 17. Verodostojnost medija–Dometi medijske tranzicijeFakultet političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165 17/ 18. jun 2011.
 18. Međunarodni interdisciplinarni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA 2011. Pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja Cres, Hrvatska, 16.–18. rujna 2011.
 19. DANI FRANE PETRIĆA »Filozofska gibanja na jugoistoku Europe« Jubilarni međunarodni simpozij Cres, Hrvatska, 18.–21. rujna 2011.
 20. Seventh ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and human Security in the balkans”New balkans and Europian union Enlargement” Miločer, Montenegro, October 21-22, 2011 Istina je neprofitna
 21. Godišnji simpozij Hrvatskoga filozofskog društva: Filozofija i umjetnost, Zagreb, 1.–3. prosinca 2011. Velika dvorana »Školske knjige«, Masarykova 28
 22. VI. Mediteranski korijeni filozofije Split, Hrvatska, 29-31. ožujka 2012.
 23. International Scholarly Symposyum: Islam in Europe, Position and Perspectives, Zagreb 19. – 21. Travnja 2012.
 24. Kulturna politika, umjetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvitka, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
 25. Godišnji simpozij Hrvatskoga filozofskog društva PRIRODA – DRUŠTVO – POLITIKA U povodu 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua Zagreb, 22.–24. studenoga 2012.
 26. Međunarodni interdisciplinarni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA (2012.) Umjetnost i mediji / International Interdisciplinary Symposium PHILOSOPHY OF MEDIA (2012.) Art and Media Hotel Palace–Bellevue, Opatija, Hrvatska/Croatia,19–22. 9. 2012.
 27. 22. DANI FRANE PETRIĆA Međunarodni interdisciplinarni simpozij Perspektive filozofije Cres, Hrvatska, 22.–25. 9. 2013.
 28. Naučni skup Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet 7. i 8.10.2013. Tehnički fakultet / odsjek za tekstilni dizajn (Univerzitet u Bihaću) Irfana Ljubijankića bb, BiH-77000,
 29. Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija MEDIJI I JAVNOST (Filozofijski, komunikološki, kulturološki, artistički,tehnički i politički aspekti medijskog oblikovanja javnosti) Hotel Petka, Dubrovnik,Hrvatska/Croatia, 15 – 17. 11. 2013. Tema Ničeansko novinarstvo.
 30. 2. Dani praktičke filozofije, Međunarodni znanstveni simpozij TOTALITARIZAM DANAS u Osijeku, 16-17. siječnja 2014. godine

 

IZLAGANJE NA KONFERENCIJAMA:

Međunarodni ekspertski okrugli stol: Masmediji kao bitan faktor uspostavljanja međuetničke i vjerske tolerancije, razumijevanja i suradnje na Balkanu (European Center for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations)
Beograd, 3. novembar 2009.

Okrugli stol: Mediji i znanost, 20. svibnja, 2010. u Velikoj dvorani Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb 

Tribina: Filozofija medija, Beograd, Dom omladine, 10. 05. 2011.

 

PREDAVANJA ZA GRAĐANSTVO

Predavanje „Filozofija medija“, Klub sveučilišnih nastavnika, 19.svibnja 2008.
Uz predstavljanje knjige Divne Vuksanović „Filozofija medija“.

Predavanje „Razumijevanje medija“, Klub sveučilišnih nastavnika, 5. lipnja 2008.
Uz predstavljanje knjige Marshal McLuhan „Razumijevanje medija“.

Tribine u organizaciji Sekcije za filozofiju medija HFD-a, Centra za filozofiju medija i KIC-a:

Medijska dijeta“ Tribina KIC, 4. prosinca 2008.
Mediokracija / Mediokultura“ Tribina KIC, 18. prosinca 2008.
Zvijezde - svećenici novog progresa!?“ Tribina KIC, 15. siječnja 2009.
Etika medija“ Tribina KIC, 12. veljače 2009.
Ekologija medija“ Tribina KIC, 26. veljače 2009.
Vjera i mediji“ Tribina KIC, 12. ožujka 2009.
Židovstvo i mediji“ Tribina KIC, 26. ožujka 2009.
Kraj televizije“ Tribina KIC, 16. travnja 2009.
Medijski zločin i kazna za medije“ Tribina KIC, 7. svibnja 2009.
Medijska reformacija“ Tribina KIC, 21. svibnja 2009.
„Građanska kontrola medijskih korporacija“, Tribina KIC, u ožujku 2011.
„Politika, mediji, prosvjedi“, Tribina KIC, u travnju 2011.
„Televizija – javni servis ili servis političara“, Tribina KIC, u svibnju 2011

Predavanje „Društveno odgovorni dizajn“, Studij dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, 24. ožujka 2009.

 

DJELOVANJE U MEDIJIMA

HTV 120 emisija „Knjigom u glavu“, tijekom 1994, 1995 i 1996. Urednik i voditelj
HTV 25 emisija „Priče hrvatskih otoka“, dokumentarni filmovi o pričama i legendama hrvatskih otoka, Rad na scenarijima i režiji.
HTV  „Sveti Gral“, dokumentarac sniman u južnoj Francuskoj, scenarij i produkcija.
„Vlast grafitima“, 10 edukativnih filmova o temeljnim pojmovima suvremene političke zbilje ( u suradnji s Fakultetom političkih znanosti).
HTV; OTV; RITV „Je li to u redu?“, 20 emisija igrano-dokumentarnog, mozaičkog karaktera.
OTV „Kulturni vodič“, višegodišnje praćenje kulturnih zbivanja u Zagrebu.
Radio 101: Urednik i voditelj emisija: Frigidna utičnica i Intervencija 85
Z3: Urednik i voditelj emisije: Izlog knjiga

 

PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA

Osnivač i voditelj Centra za filozofiju medija u Zagrebu
Osnivač i voditelj Sekcije za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva
Osnivač i glavni urednik časopisa In medias res
Jedan od dva programska i organizacijska voditelja projekta simpozija Filozofije medija
Predviđen kao predavač na doktorskom studiju Izdavaštvo i mediji u Rijeci