BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Sead Alić

Sead Alić rođen je 1956. u Donjoj Vraci kod Zenice (BiH). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je i diplomirao filozofiju i jugoslavistiku. Kao student bio je demonstrator profesoru Danku Grliću te urednik u redakciji Studentskog lista. Tijekom 1980-ih i 1990-ih radio je sljedeće poslove: urednik i voditelj na zagrebačkom Radiju 101; honorarni asistent na predmetu Marksizam na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; urednik u izdavačkoj kući „August Cesarec“; urednik i autor u televizijskom programu Z3; te copywriter i kreativni direktor u podružnicama svjetskih marketinških agencija BBDO i PUBLICIS. U suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Institutom „Otvoreno društvo Hrvatska“ realizirao je seriju filmova o demokraciji, surađivao je u projektima Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te producirao tridesetak dokumentarnih filmova i oko 120 televizijskih emisija u ciklusu „Knjigom u glavu“.

Magistrirao je 1985. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Iskustvo estetičke misli Waltera Benjamina (mentorica: Nadežda Čačinovič). Na poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci obranio je 2007. doktorsku disertaciju u polju znanosti o književnosti pod naslovom Filozofija i književnost. Od ideologija zavođenja do manipuliranja medij(im)a (mentor: Elvio Baccarini). Na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obranio je 2009. doktorsku disertaciju u polju filozofije pod naslovom Filozofija medija Marshalla McLuhana (mentorica: Nadežda Čačinovič). 2012. je izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u polju filozofije, a 2017. u zvanje znanstvenog savjetnika, nakon čega ga je Senat Sveučilišta Sjever (Koprivnica/Varaždin) izabrao u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za humanističke znanosti u polju filozofije, gdje i danas predaje u zvanju redovitog profesora.

Dugogodišnji je aktivni član Hrvatskog filozofskog društva, u kojemu je u jednom mandatu obnašao dužnost člana Upravnog odbora, a na njegovu inicijativu je osnovana Sekcija za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva, čiji je voditelj od osnivanja. Član je Hrvatskog komunikološkog društva i voditelj njegove grupe za medije. Osnivač je i voditelj Centra za filozofiju medija i mediološka istraživanja u Zagrebu. Pokretač je i dugogodišnji predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnih simpozija Filozofija medija (Cres, Opatija, Zagreb)
i Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem (Koprivnica, Zagreb). Također je pokretač i glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa In medias res. Osnivač je Kulturnog centra Centra Kaptol KCCK) u Zagrebu.

Objavljivao je znanstvene, stručne, esejističke i publicističke članke u brojnim domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima radova, te je objavio osam autorskih knjiga i uredio šest znanstvenih zbornika.

Sudjelovao je na pedesetak međunarodnih znanstvenih skupova te održao brojna javna predavanja iz područja filozofije medija, mediologije,
komunikologije i estetike, što su glavna područja njegovog znanstvenog i stručnog interesa.

Redoviti profesor na Sveučilištu Sjever.

 

Znanstveno-nastavni rad:

Predaje uglavnom predmete vezane uz filozofiju, filozofiju medija, odnosno medije i teorije medija.
Voditelj Centra za filozofiju medija i mediološka istraživanja.
Voditelj Sekcije za filozofiju medija Hrvatskog filozofskog društva.
Glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa In medias res.
Jedan od predsjednika organizacijskog i programskog odbora simpozija filozofije medija 2010.-2016.
Član Hrvatskog Društva Pisaca 2017.

 

Objavljene knjige:

Rođenje tragedije iz duha novokomponirane glazbe, Phenomena, Zagreb, 1999.
Mediji, od zavođenja do manipuliranja, Biblioteka Tragom struke. AGM, Zagreb, 2009.
McLuhan, najava filozofije medija, CFM, Zagreb, 2010.
Rječnik epohe, CFM, Zagreb, 2010.
Masmediji, zatvor bez zidova, CFM, Zagreb, 2012.
Masmedijski fundamentalizam, Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, 2014.
Ničeansko Novinarstvo, Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, 2016.
Medij jezika, Biblioteka Teorija medija, Nakladnik Ras press d.o.o., Nikšić, Crna Gora, 2016. ISSN 1800-8577 (serijska publikacija knjige).
Razgovori s učiteljem, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i ZG županiju, Zagreb, 2016.
Islam na nišanu, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i ZG županiju, Zagreb, 2017.
The Philosophy of Media is the Message, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2019.
Masovna proizvodnja narcizma, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2019.

 

Uređene knjige i zbornici:

Umjetnost i mediji, Urednici: Sead Alić, Divna Vuksanović i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2013.
Filozofija i mediji, Urednici: Hrvoje Jurić i Sead Alić, Hrvatsko filozofsko društvo i CFM, Zagreb, 2014.
Mediji i javnost, Urednici: Sead Alić, Divna Vuksanović i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2014.
Budućnost medija, Urednici: Sead Alić, Divna Vuksanović i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2015.
Kreativnost i mediji, Urednici: Sead Alić, Divna Vuksanović i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2016.
Mitologija i imaginacija, Urednici: Sead Alić i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2017.
Sporedna uloga istine u medijima, Urednici: Sead Alić i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2018.
Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Urednik: Sead Alić, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2017. / 2018.
Mediji kao središnji problem sadašnjosti, Urednici: Sead Alić i Marin Milković, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2019.
Media and Communication, Urednici: Sead Alić, Marin Milković i Ivana Grabar, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2019.
Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Urednik: Sead Alić, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2018. / 2019.
Kišević pjesnik vjere u poetsku objavu, Urednik: Sead Alić, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb, 2019.

 

Znanstveni i stručni tekstovi:

Göbbelsova galaktika - galaktika manipulacija, Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, br. 6, Zenica, 2007.
Copy-paste kultura, Od Mehaničke mlade do copy-paste kulture, Filozofska istraživanja 109, Zagreb, 2008.
Razlozi za filozofiju medija, časopis Mioko: mediji i okolina, Novi Sad, 2008.
Praksa avangarde i avangarda prakse (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića), zbornik Gajo Petrović – čovjek i filozof, FF press, Zagreb, 2008.
Filozofija prakse u retrovizoru mediologije, Filozofska istraživanja 111, Zagreb, 2008.
Perspektiva i mediji (Od Platona do McLuhana), Tvrđa, časopis za teoriju i kulturu, br. 1-2, Zagreb, 2008. i Vizualna konstrukcija kulture, HFD, Zagreb, 2009.
Perspektiva slikovnog i verbalnog, Vizura, časopis za savremene vizualne umjetnosti, br. 3-4, Sarajevo, 2008.
Globalno selo, Filozofska istraživanja 113, Zagreb, 2009.
Masovno slobodni, Filozofska istraživanja 114, Zagreb, 2009.
Usmeno i pismeno mediteranske kulture, zbornik Filozofija Mediterana, HFD/Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Zagreb 2009.
Ritualno i plesno pamćenje u usmenoj kulturi, Kultura, br 126, Beograd, 2010.
Identity and Violence, News and Views (The Journal of the International Academy for Philosophy), Vol. 2, No. 3(27), Yerevan (Armenia) – Athens (Greece) – Berkeley (USA) – Vienna (Austria), 2010.
Medij jezika, časopis Metodički ogledi, Vol. 17, br. 1-2, Zagreb, 2010.
Globalizacija i medijska kultura, Komunikacije mediji kultura god II, Megatrend univerzitet, Beograd, 2010.
Business politike i medija u dobu zastarjelih pojmova, Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, br. 11, Zenica, 2010.
Philosophy of Media - Is the Message, Synthesis Philosophica 50. vol.25 fasc. 2, Zagreb, 2010. i Filozofija i mediji, HFD, Zagreb, 2014.
Mediji i znanost, zbornik Mediji i znanost, HND, Zagreb, 2011.
Informiranje ili uniformiranje?, Verodostojnost medija dometi medijske tranzicije, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011.
Istina iz fotografskog stroja, Kultura, br. 132, Beograd, 2011.
Istok i Zapad ljudskoga mozga, Sead Alić i Livia Pavletić, Filozofska istraživanja 122, Zagreb, 2011.
Medijsko sagorijevanje seksualnosti, zbornik radova Fakulteta Dramskih umetnosti 17, Beograd, 2011.
Čemu filozofija / ako nije filozofija / medija, Kultura, Beograd, 2011.
Identitet i identiteti, Bošnjačka pismohrana Svezak 11, br. 34-35, Zagreb, 2012.
Aula est pro nobis, zbornik Novi val i filozofija, Zagreb, Jesenski i Turk, 2012.
O slobodi determinizmu i tehnodeterminizmu, In medias res, Elektronički časopis In medias res www.centar-fm.org. (str 5-18),Zagreb, 2012.
Tolstoj i tisak, Tolstojeva upozorenja o mediju tiska, zbornik Kultura i društveni razvoj, Megatrend univerzitet, Beograd, 2012.
Komunikacijski stampedo, Sarajevski žurnal za društvena pitanja, Vol. 2, br. 2, Sarajevo, jesen/zima 2013.
Scar(t)face, Behar, časopis za kulturu i društvena pitanja, br. 113, Zagreb, 2013.
The Synergy of Artistic Approaches within the Opennessof New Media, zbornik Umjetnost i mediji, Medijsko sveučilište i CFM, Zagreb, 2013.
Masmedijski fundamentalizam – Masmediji kao novo poprište rata (religijskih) stereotipa, Biblioteka Polis, knj. 3. Mediji, religija i nasilje, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad - Beograd, 2013.
Tipografska svijest i novinarstvo, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Godina VI, Broj 16, Istraživački medijski centar - Podgorica, 2013.
Novinar - umjetnik u gladovanju, Medijski dijalozi, Vol. 7, br. 19, Podgorica, 2014.
Odnos Europe i islama - Kako postaviti pitanje?, časopis Behar, br. 117-118, Zagreb, 2014. i Bošnjačka pismohrana, svezak 13, br. 38-39, Zagreb, 2014. i u Europski glasnik, Godište XX., br. 20., Zagreb 2015., (str. 117-131), pod naslovom „Islam i Europa“.
Ničeansko novinarstvo, zbornik Mediji i javnost, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2014.
(Mas)medijski korijeni totalitarizma, Zapisi o totalitarizmu, Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014.
Camuseve sugestije, zbornik Kultura i društveni razvoj (II), Megatrend univerzitet, Beograd, 2014.
Reformiranje (mas)medija - prijedlozi promjena pravnih, programskih i etičkih dimenzija hrvatskih masmedija, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Godina VII, br. 20, Istraživački medijski centar - Podgorica, 2014.
Ivan Ladislav Galeta – istraživač medijskog prostora i medijskoga vremena, zbornik Budućnost medija, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2015.
Seobe nacija u brend, zbornik radova simpozija Odnos religijskog i nacionalnog u identiteu i stvarnosti balkanskih naroda, Bošnjačka pismohrana, časopis za povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, 2015.
Informacija ili „upravljanje percepcijom“, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Godina IX, Broj 24, Istraživački medijski centar - Podgorica, 2016.
Pjevanje vjere (O refleksivnoj i duhovnoj poeziji Enesa Kiševića), zbornik Kreativnost i mediji, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2016.
Globalni ekran, Logos, časopis za filozofiju i religiju, Vol. 4, No 1, 2016., Logos – Centar za kulturu i edukaciju, Tuzla, 2016.
Monopol na nemoral, Bošnjačka pismohrana, Svezak 15, br. 42-43, zbornik radova Simpozija Gdje je nestao – moral, Zagreb, 2016.
Globalno ratište i glasovi iz pustinje, Filozofska istraživanja, br. 145 (1/2017.), HFD, Zagreb, 2017.
Odgovor Abdennour Bidaru na njegovo „otvoreno pismo muslimanskom svijetu“, Bošnjačka pismohrana, Svezak 16, br. 44, Zagreb, 2017.
Postmoderna priča priče o kraju priča, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Vol. 10, br. 27-28, Podgorica, 2017.
Veliki inkvizitori, DHS-Društvene i humanističke studije: časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br No. 2/II, Tuzla, 2017.
Appropriating the Licence to Creativity, Synthesis Philosophica 50. Vol. 32 No. 2, Zagreb, 2017.
Jezik objave, Filozofska istraživanja, Vol.38 No.1, HFD, Zagreb, 2018.
Estetička dimenzija filozofije odgoja, zbornik Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2017. / 2018.
Strah od spoznaje izvora (straha), Bošnjačka pismohrana, Svezak 17, br. 45, zbornik radova Doprinos islamske civilizacije i kulture Europi, Zagreb, 2018.
Što je nacionalna manjina?, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Godina XI, br. 32., Podgorica, 2018.
Istina je neprofitna, Philosophy of the Media is the Message, Lambert Academic publising, 2019. pod naslovom Nonprofit and profit media.
Odgoj za odgovornost, zbornik Na Sjeveru s Pavlom Vuk-Pavlovićem, Sveučilište Sjever i CFM, Zagreb, 2018. / 2019.
Teorijske pretpostavke za kritičko proptivanje i razumijevanje fenomena nacionalnog, Bošnjačka pismohrana, Svezak 18, br. 46, zbornik radova simpozija Islam u evoluciji bošnjačkog identiteta, Zagreb, 2019.
‘Literary’ Analysis of State (Media) Terrorism in Orwell's 1984, Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Vol. 2 No. 1, 2019. i Media and Communication, Zagreb, Sveučilište Sjever i CFM, 2019.
Secondary Sacredness- Sacredness in an Information-Communication Era, Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Vol. 2 No. 2, 2019.
Philosophical Notes on Cognition and Music, Philosophy International Journal (ISSN: 2641-9130), Volume 2 Special Issue 1, 2019.
Fotošopiranje svijesti, Eidos - časopis za filozofiju i društveno - humanistička istraživanja, godina III, br. 3, Zenica, 2019.

 

Nekategorizirani publicistički radovi:

Masmediji reduciraju sve ljudsko na potrošačko, Vjesnik
Kako urediti medijsku močvaru?, Novinar HND
Naličje masmedija, Vjesnik
Visoka načela i niske strasti, Vjesnik
Nasilje masmedija, Vjesnik
Kriza povjerenja, Vjesnik
Priroda medija, Vjesnik
Poslovanje s podsviješću, Vjesnik
Emitiranje laži, Vjesnik
Šutnja u eri sve glasnijih medija, Vjesnik
Teorija medijskog kaosa, Vjesnik
Uzgajanje stereotipa, Vjesnik
Ubijanje javnog mnijenja, Vjesnik
Strah od slobode, Vjesnik
Sretni strojevi, Vjesnik
Svaka je tehnologija imala svoje usko grlo, Vjesnik
Elektroničko uzgajanje(nogometne) mržnje, Vjesnik

 

Djelovanje u medijima:

HTV 120 emisija „Knjigom u glavu“, tijekom 1994, 1995 i 1996. Urednik i voditelj 
HTV 25 emisija „Priče hrvatskih otoka“, dokumentarni filmovi o pričama i legendama hrvatskih otoka, Rad na scenarijima i režiji. 
HTV „Sveti Gral“, dokumentarac sniman u južnoj Francuskoj, scenarij i produkcija. 
„Vlast grafitima“, 10 edukativnih filmova o temeljnim pojmovima suvremene političke zbilje ( u suradnji s Fakultetom političkih znanosti).
HTV; OTV; RITV „Je li to u redu?“, 20 emisija igrano-dokumentarnog, mozaičkog karaktera. 
OTV „Kulturni vodič“, višegodišnje praćenje kulturnih zbivanja u Zagrebu. 
Radio 101: Urednik i voditelj emisija: Frigidna utičnica i Intervencija 85
Z3: Urednik i voditelj emisije: Izlog knjiga

 

Glazba:

80-tih godina svirao u rock grupi ANARHOKOR
Zajedno s Ismetom Kurtovićem i još nekoliko glazbenika te pjesnikom Enesom Kiševićem osnovao je grupu ZEFIR.

 

Međunarodni i domaći znanstveni skupovi:

2007.

Međunarodna konferencija Lik i djelo Gaje Petrovića, u povodu 80 godišnjice rođenja, Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 10. ožujka 2007. Tema „McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića“.
Međunarodna konferencija Filozofija i kultura na 16. danima Frane Petrića, Cres 23.–26. rujna 2007. Tema Copy-paste kultura, od mehaničke mlade do copy-paste kulture“.
Međunarodni simpozij Vizualna konstrukcija kulture, Mimara, 25.–27. listopada 2007. Zagreb. Tema Perspektiva i mediji (od Platona do McLuhana)“.
Međunarodni simpozij U povodu 50 godina Hrvatskog filozofskog društva Velika dvorana „Školska knjiga“, 6.–8. prosinca 2007. Tema „Filozofija prakse u retrovizoru mediologije“.
Simpozij Mediteranski korijeni filozofije, Split, 22.–24. 03. 2007. Tema „Usmeno i pismeno mediteranske kulture“.

2008.

Međunarodna konferencija Filozofija i globalizacija na 17. danima Frane Petrića, Cres, 21.–24. rujna 2008. Tema Globalno selo (održano na engleskom jeziku).
International Scientific Conference Globalization of Culture Dubrovnik, 17.–18. studenoga 2008. Tema Media - the Basic Issue of Globalization“. (održano na engleskom jeziku). Objavljen je pod nazivom u zborniku „Globalizacija i medijska kultura“.
Kongres BiH naučnika iz zemlje i svijeta, Sarajevo, 27.–31. kolovoza 2008. Tema „Razlozi za filozofiju medija“.
Međunarodni simpozij, Filozofija slobodnog vremena i sporta, Zagreb, 27.–29. studenog  2008. Tema „Masovno slobodni“.

2009.

Međunarodna konferencija Filozofija i mediji na 18. danima Frane Petrića, Cres, 20.–23. rujna 2009. Tema „Philosophy and Media in the Philosophy of the Media“. (plenarno predavanje održano na engleskom).

2010.

Međunarodni simpozij: Mediteranski korijeni filozofije, Split, 25.–27. 03. 2010. Tema „Medij jezika“.
Međunarodni simpozij: Integrativna bioetika i nova epoha 9. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska, 16.–19. svibnja 2010. Tema „Istok i zapad ljudskoga mozga“.
HTV „SvetiSimpozij: Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti HFD, Školska knjiga, Zagreb, 25.–26. studeni 2010. Tema „Istina iz fotografskog stroja“.
Međunarodna konferencija O identitetu na 19. danima Frane Petrića, Cres, 20.–23. rujna 2010. Tema „Identity and Violence“ (održano na engleskom jeziku).
Simpozij Mediji i znanosti, 100 godina Hrvatskog novinarskog društva, Zagreb, 20. 05. 2010. Tema Mediji i znanost.

2011.

V Mediteranski korijeni filozofije, 24.–26. ožujka 2011. Split Tema „O slobodi, determinizmu i tehnodeterminizmu“.
Europski identitet Bošnjaka, Od minulog iskustva do suvremene afirmacije 6.–7. 05. 2011., Zagreb. Tema „Identitet i identiteti“.
Verodostojnost medija–Dometi medijske tranzicije Fakultet političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165 17/ 18. jun 2011. Tema Informiranje ili uniformiranje“.
Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija 2011. Pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja Cres, Hrvatska, 16.–18. rujna 2011. Tema Čemu filozofija ako nije filozofija medija?“.
Dani frane petrića »Filozofska gibanja na jugoistoku Europe« Jubilarni međunarodni simpozij Cres, Hrvatska, 18.–21. rujna 2011. Tema „Filozofsko medijske analize Grlićevih stavova o estetici“.
Seventh ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and human Security in the balkans ”New balkans and Europian union Enlargement”Miločer, Montenegro,Crna Gora, 21.–22. 10. 2011. Tema „Istina je neprofitna“.
Godišnji simpozij Hrvatskoga filozofskog društva: Filozofija i umjetnost, Zagreb, 1.–3. prosinca 2011. Velika dvorana »Školske knjige«, Masarykova 28. Tema Scar(t)face“.

2012.

VI. Mediteranski korijeni filozofije, Split, Hrvatska, 29.–31. ožujka 2012. Tema „Religijsko brendiranje tla“.
International Scholarly Symposyum: Islam in Europe, Position and Perspectives, Zagreb 19.–21. travnja 2012. Tema „Kako postaviti pitanje?“.
Međ. simpozij Religija, mediji i nasilje, Beograd, Srbija, 18.–19. 05. 2012. Tema „Masmedijski fundamentalizam“.
Kulturna politika, umjetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvitka, Fakultet za kulturu i medije, Beograd, 31. 05. 2012. Tema „Tolstoj i tisak“.
Godišnji simpozij Hrvatskoga filozofskog društva Priroda – društvo – politika u povodu 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua Zagreb, 22.–24. studenoga 2012. Tema „Usmenost i pismo u oblikovanju ljudske zajednice“.
Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija (2012.) Umjetnost i mediji / International Interdisciplinary Symposium Philosophy of media (2012.) Art and Media Hotel Palace–Bellevue, Opatija, Hrvatska/Croatia, 19.–22. 9. 2012. Tema The Synergy of Artistic Approaches within the Openness of New Media“.

2013.

Međunarodni naučni skup – Kriza štampe, Bar, Crna Gora, 24.–26. 05. 2013. Tema „Tipografska svijest i novinarstvo“.
Medijska slika svijeta - od proizvodnje stvarnosti do aparata moći, u organizaciji časopisa Tvrđa i HDP-a, Zagreb, Hrvatska, 13.–14. 06. 2013. Tema „Komunikacijski stampedo“.
Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija, Mediji i javnost (Filozofijski, komunikološki, kulturološki, artistički,tehnički i politički aspekti medijskog oblikovanja javnosti) Hotel Petka, Dubrovnik, Hrvatska/Croatia, 15.–17. 11. 2013. Tema „Ničeansko novinarstvo“.

2014.

2. Dani praktičke filozofije, Međunarodni znanstveni simpozij Totalitarizam danas u Osijeku, 16.–17. siječnja 2014. Tema „Masmedijski korijeni totalitarizma“.
VII crnogorski medijski dijalozi, Budva, Crna Gora, 16. – 18. 05. 2014. Tema „Novinar - umjetnik u gladovanju“.
Međunarodni interdisciplinarni simpozij Filozofija medija, Budućnost medija, Cres, Hrvatska, 18.–21. 09. 2014. Tema „Ivan Ladislav Galeta – istraživač medijskog prostora i medijskoga vremena“.
23. Dani Frane Petrića Simpozij Povijesni svijet, Cres, Hrvatska, 21.–24. 09. 2014. Tema „Povijest kao instrument zavođenja“.
2. znanstvena konferencija pod nazivom Savremena umjetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj, Beograd, Srbija, 20.–21. 11. 2014. Tema „Camuseve sugestije“.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva (2014.) Filozofija i tjelesnost, Zagreb, Hrvatska, 27.–29. 11. 2014. Tema „Torbarenje zaborava“.

2015.

Odnos religijskog i nacionalnog u identiteu i stvarnosti balkanskih naroda, Zagreb, Hrvatska, 6.–7. 03. 2015. Tema „Seobe nacija u brend“.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij / konferencija ISLAM I MEDIJI, Zagreb, Hrvatska, 24.–26. 4. 2015. Tema „Kadriranje islama“.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija (2015.) Kreativnost i mediji, Cres, Hrvatska, 17.–20. 09. 2015. Tema „Prisvajanje licence na kreativnost“.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva (2015.) „Rat i mir“, Zagreb, Hrvatska, 26.–28. 11. 2015. Tema „Globalno ratište i glasovi iz pustinje“.

2016.

XXII Simpozij Gdje je nestao – moral?, Zagreb, Hrvatska, 20.–21. 05. 2016. Tema „Monopol na nemoral“.
Međunarodni naučni skup IX Crnogorski medijski dijalozi, Informacija – roba ili ljudsko pravo?, Igalo, Crna Gora, 27.–29. 05. 2016. Tema „Informacija ili 'upravljanje percepcijom'“.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija (2016.) Mitologija i imaginacija, Cres, Hrvatska, 22.–25. 09. 2016. Tema „Masmitologija“.
25. Dani frane petrića Simpozij Jezik i spoznaja, Cres, Hrvatska, 25.–28. 09. 2016. Tema „Jezik objave“.
1. znanstveni susreti na Sjeveru, Jezik književnosti, znanosti i medija, Međunarodni znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, TEMA: Filozofija mita nekad i danas, Koprivnica, Hrvatska, 21.–22. 10. 2016. Tema „Mitsko, religijsko i filozofijsko u Cassirerovoj Filozofiji simboličkih oblika“.
Međunarodni znanstveni skup Migracije stanovništva – fenomen izbjeglištva, Zagreb, Hrvatska, 18.–19. 11. 2016. Tema „Odgovor Abdennour Bidaru na njegovo 'otvoreno pismo muslimanskom svijetu'“.
Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva (2016.) „Čovjek u prostoru“, Zagreb, Hrvatska, 15.–17. 12. 2016. Tema „Subjektivni, transcendentalni, fizički i virtualni simboli prostora“.

2017.

Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanistiĉkih studija, SIP DHS 2017, Tuzla, BiH, 7. 4. 2017. Tema Veliki inkvizitori“.
Međunarodni naučni skup X Crnogorski medijski dijalozi, Postmoderni mediji – monolog ili dijalog, Tivat, Crna Gora, 26.–28. 05. 2017. Tema „Postmoderna priča priče o kraju priča“.
Međunarodni simpozij “Doprinos islamske civilizacije i kulture Europi”, Zagreb, Hrvatska, 15.–16. 9. 2017. Tema „Strah od spoznaje izvora (straha) “.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija (2017.), Zagreb, “Tribina grada”, Kaptol 27, Hrvatska, 21.–22. 09. 2017. Tema Književna analiza državnog (medijskog) terorizma u Orwellovom romanu 1984.“.
26. Dani frane petrića Simpozij Filozofija i ekonomija, Cres, Hrvatska, 24.–26. 09. 2017. Tema „Terorizam ekonomije i totalitarizam neslobode“.
NA SJEVERU S RUDOLFOM STEINEROM, Sveučilište Sjever, Varaždin, 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Centar dr. Rudolf Steiner, Donji Kraljevac, Prvomajska 4, Hrvatska, 7. 10. 2017. Tema Medij ljudske spoznaje i spoznaja moguće slobode medija“.
Simpozij “Odgovornost za kulturu Bošnjačkog naroda”, Bužim, BiH, 28. 10. 2017. Tema Sjeme Europe“.
NA SJEVERU S PAVLOM VUK-PAVLOVIĆEM, Sveučilište Sjever – Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Hrvatska, 13. 11. 2017. Tema Estetička dimenzija filozofije odgoja“.
Simpozij: Reformacije i revolucije - Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 14.–16. 12. 2017. Tema „Je li moguća revolucija bez religijske reformacije?“.

2018.

Međunarodni naučni skup X Crnogorski medijski dijalozi, Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti), Ulcinj, Crna Gora, 25.–27. 05. 2018. Tema „Što je nacionalna manjina?“.
„Suvremeni izazovi u svijetlu Sufijskog nauka“ «CID BH» « Centar za istraživanje i unaprjeđenje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini » Stolac, 23. 06. 2018. Tema „Srce i SADizam“.
Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija (2018.), Zagreb, “Tribina grada”, Kaptol 27, Hrvatska, 19.–21. 09. 2018. Tema Muzika – umjetnost, simbol ili medij“.
Međunarodni znanstveni skup Islam u evoluciji bošnjačkog identiteta, Zagreb, 19. i 20. 10. 2018. Tema „Teorijske pretpostavke za kritičko propitivanje i razumijevanje fenomena nacionalnog“.
NA SJEVERU S PAVLOM VUK-PAVLOVIĆEM, Sveučilište Sjever – Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Hrvatska, 13. 11. 2018. Tema Odgoj za odgovornost“.
Simpozij: FILOZOFIJA I STVARALAŠTVO - Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 13.–15. 12. 2018. Tema „Psihozofija kao reinkarnacija pobune“.

 

Predavanja za građanstvo:

Predavanje „Filozofija medija“, Klub sveučilišnih nastavnika, 19.svibnja 2008. 
Uz predstavljanje knjige Divne Vuksanović „Filozofija medija“.
Predavanje „Razumijevanje medija“, Klub sveučilišnih nastavnika, 5. lipnja 2008. 
Uz predstavljanje knjige Marshal McLuhan „Razumijevanje medija“.
Predavanje „Društveno odgovorni dizajn“, Studij dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, 24. ožujka 2009.

 

Tribine u organizaciji Sekcije za filozofiju medija HFD-a, Centra za filozofiju medija i KIC-a:

Medijska dijeta“ Tribina KIC, 4. prosinca 2008. 
Mediokracija / Mediokultura“ Tribina KIC, 18. prosinca 2008. 
Zvijezde - svećenici novog progresa!?“ Tribina KIC, 15. siječnja 2009. 
Etika medija“ Tribina KIC, 12. veljače 2009.
Ekologija medija“ Tribina KIC, 26. veljače 2009.
Vjera i mediji“ Tribina KIC, 12. ožujka 2009.
Židovstvo i mediji“ Tribina KIC, 26. ožujka 2009.
Kraj televizije“ Tribina KIC, 16. travnja 2009.
Medijski zločin i kazna za medije“ Tribina KIC, 7. svibnja 2009.
Medijska reformacija“ Tribina KIC, 21. svibnja 2009. 
„Građanska kontrola medijskih korporacija“, Tribina KIC, u ožujku 2011.
„Politika, mediji, prosvjedi“, Tribina KIC, u travnju 2011.
„Televizija – javni servis ili servis političara“, Tribina KIC, u svibnju 2011.