Filozofija medija 2015.

petisimpozij2015

Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA (2015.)
Kreativnost i mediji

 

International Interdisciplinary Symposium
THE PHILOSOPHY OF MEDIA (2015)
Creativity and Media

Zbornik Budućnost medija

Budućnost medija
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija
(Budućnost medija)
18. – 21. 09. 2014., Cres

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2015.