Filozofija medija 2022.

jedanestsimpozij2021

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij
12. Simpozij Filozofije medija i srodnih disciplina (2022.)
Izvedbe identiteta u digitalnoj kulturi

 

International Interdisciplinary Symposium
12th Symposium of Philosophy of Media and Related Disciplines (2022)
Performing Identities in a Digital Culture

 

Zbornik Medijski labirinti

Medijski labirinti
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija
održanog 21. – 24. rujna 2021. u Zagrebu

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2022.

 

Zbornik Media and Communication 4

Media and Communication 4
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija
Filozofija medija

Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Zagreb, 2022.