Prikaz knjige
Seada Alića MASOVNA PROIZVODNJA NARCIZMA

Autor prikaza: Darko Kovačić

„Mnoge pročitane knjige nismo pročitali. Koristimo se njihovim naslovima, imenima autora, simbolikom koju podrazumijevaju. Pretvaramo ih u simbole s čijim značenjem nismo izašli na kraj. Reduciramo dubinu, ljepotu, snagu poruka tih knjiga i sve svodimo na riječi, sintagme, rečenice koje se onda lavinom pokvarenog telefona ili viralnog učinka obrušavaju na neupućene. Neupućeni tako sebi život čine jednostavnijim, ne uviđajući da supstanca problema na koji knjiga skreće pozornost i dalje živi.“

Opširnije