BAZE PODATAKA

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
časopis filozofije medija

 

Izdavač časopisa:
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)

 

Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

GODINA 3 (2014) broj 4

 


Creative Commons licenca
Časopis je otvorenog pristupa, a ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 3, br. 4, 2014.

Sadržaj

 

Divna Vuksanović: Pitanje javnosti – pornografija suvremenih i novih medija
 
The Issue of the Public Space – Pornography of Contemporary and new Media
Fulvio Šuran: Masmediji: glasogovornici znanstveno-tehnološkog aparata
 
The Mass Media : Spokesman Scientific-Technological Apparatus
Dragan Ćalović: Fotografski albumi u funkciji građenja popularnog mita
 
Photo Albums as the Instrumentality of building a popular Myth
Jelena Maksimović i Zorica Stanisavljević Petrović: Teorijsko-metodološka zasnovanost istraživanja utjecaja medija na adolescente
 
Theoretical and Methodological Functions Media Influence on Adolescents
Ivan Muhovec, Božo Soldo, Matija Orešković i Aleksej Aniskin: Raspoznavanje starih graditeljskih obilježja i znakova
 
Recognition of Old Constructional Characteristics and Signs
Marko Stamenković: Pikselizirana revolucija
 
The Pixelated Revolution
Željko Krušelj: Kontrolirane tiskovine vjerodostojnije od slobodnih: medijski apsurdi totalitarne, autokratske i demokratske Hrvatske
 
Controlled Media More Trustworthy Than the Free: The Media Absurdities of a Totalitarian, Autocratic and Democratic Croatia
Ivan Tanta i Gordana Lesinger: Etika struke odnosa s javnošću - utječu li odnosi s javnošću na novinarstvo u Republici Hrvatskoj?
 
Ethics of the Profession of Public Relations - Do Public Relations Affect the Journalism in Croatia?
Mirko Jakovljević: Principi za primjenu osnovnih načela novinarskog kodeksa prilikom izvještavanja o prometnim nesrećama sa smrtnim posljedicama
 
Basic Principles for Implementing Principles of Journalists of the Code When Reporting in Case of Traffic Accident Involving Death
Lejla Turčilo i Belma Buljubašić: Zemlja izvan EU i mediji bez EU: diskurs Bosanskohercegovačkih medija o EU
 
Non-EU State and Non-EU Media: Media Discourse on EU in B&H
Dejan Donev: Mjesto i značaj javnosti u analizi izvještavanja medija o EU
 
The Importance and Place of the Public in the Analysis of the Media Coverage of the EU
Tatjana Milivojević i Katarina Dragović: Medijska slika „lakog života“
 
The Media Image of “Effortles Life”
 

video32III Linkovi video izjave sudionika SIMPOZIJA FM Mediji i javnost Dubrovnik 2013 (studentima sveučilišta sjever).video32

Nenad Vertovšek
Majda Tafra Vlahović
Divna Vuksanović
Dubravka Valić Nedeljković
Irena Miličić
Zdenko Duka
Melita Pavlek
Marko Stamenković
Željko Rutović
Slađana Stamenković
Krešimir Čvrljak
Nikola Dedić
Bojan Blagojević
Jadranka Božić
Livia Pavletić
Fahira Fejzić Čengić
Emina Kečo
Iva Paska
Jan Babnik
Mario Periša
Mario Kolar
Trina Mjeda
Petar Miljković
Anita Jeličić
Vesna Ivezić
Lejla Turčilo
Sead Alić
Lidija Dujić
Sanja Dokić Mrša