BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 24

inmediasres2024br24 inmediasres2024br24

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 24

In Medias Res br. 23

inmediasres2023br23

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 23

In Medias Res br. 22

inmediasres2023br22

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 22

In Medias Res br. 21

inmediasres2022br21

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 21

In Medias Res br. 20

inmediasres2022br20

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 20

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Upute autorima

Opće informacije

In medias res, elektronički časopis koji ima i svoj PDF oblik donosi isključivo neobjavljene priloge na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi radovi podložni su recenziji te su prihvaćeni za objavljivanje na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija.

Recenzirani članci kategoriziraju se na sljedeći način:

 1. Izvorni članak: sadrži nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;
 2. Prethodno priopćenje: sadrži nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja iskazane u preliminarnom obliku;
 3. Pregledni članak: sadrži izvoran i kritički prikaz određenog područja ili nekog njegova dijela.

Časopis objavljuje i nekategorizirane rodove, odnosno recenzije i prikaze teorijski relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine u Hrvatskoj i inozemstvu, te izvještaje sa javnih predavanja, predstavljanja knjiga, znanstvenih skupova i slično.

Tekst koji sadrži plagirane dijelove tuđih tekstova neće biti objavljeni.

Budući da je riječ o elektroničkom časopisu, uredništvo zaprima i vizualne i auditivne priloge u formatima koji se mogu staviti na web. Audio i video prilozi mogu biti sastavni dio teksta, ali se mogu emitirati i na kraju teksta. Preporuča se da to budu kraće audio i video forme iz tehničkih razloga. Također, dobro su došle i fotografije i grafičke skice. PDF format sadržavati će isključivo tekst pisan prema dolje izloženim naputcima.

Časopis autorima ne naplaćuje troškove zaprimanja, recenziranja i objavljivanja radova.

Svi rukopisi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

 

Oprema i slanje rukopisa

Poželjni opseg izvornih članaka je od 16 do 32 autorske kartice, prethodnih priopćenja i preglednih članaka od 8 do 16 kartica, a recenzija i prikaza od 4 do 8 kartica. Autorska kartica iznosi 1 800 znakova ( s praznim mjestima), odnosno 30 redaka po 60 znakova.

Rukopis, u opremi teksta, treba sadržavati sljedeće elemente:

 1. ime i prezime autora,
 2. naziv  i adresu matične institucije autora,
 3. autorovu adresu za kontakt (ako se razlikuje od adrese matične institucije),
 4. e-mail adresu autora,
 5. puni naslov članka (eventualno i podnaslov),
 6. sažetak članka (ne duži od 900 znakova s praznim mjestima) i ključne riječi ( ne više od 10), na hrvatskom i jednom stranom jeziku (engleski ili njemački).

Ako potpuni bibliografski podaci o citiranim djelima nisu navedeni u bilješkama (fusnotama), autor je dužan na kraju teksta navesti popis citirane literature s potpunim podacima o navedenim djelima.

Rukopisi se šalju na mail adresu koja se nalazi u rubrici kontakt na web stranici www.centar-fm.org

 

Način citiranja

Uredništvo preporučuje način citiranja „pomoću fusnota“ koji je ustaljen u ovoj vrsti časopisa. Bilješka (fusnota) pri prvom navođenju rada ( bez obzira na to je li rad objavljen na hrvatskom ili na nekom drugom jeziku) treba izgledati ovako:

 1. [za knjigu]   Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1984., str. 318.
 2. [za zbornik radova]  Hans Lenk (ur.), Wissenschaft und Ethik, Reclam, Stuttgart 1991.
 3. [za članak iz časopisa]  Vitorio Hosle, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, Filozofska istraživanja 90 (3/2003), str. 539-552.
 4. [za članak iz zbornika ili poglavlje iz knjige] Henning Ottmann,  „“Plemenita laž“ i demokratska politika“, u Pavo Barišić (ur.), Demokracija i etika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005., str. 11.
 5. [za literaturu u elektroničkom obliku]  Arne Naess, „Is It a Plus to Have a Definite Metaphysics in Common“, http:/trumpeter.athabascau.ca/content/v22.1special/9definite metaphysics.pdf  Pristup: 14 veljače 2008.

 

U slučaju kada naslov i podnaslov knjige ili članka nisu razdvojeni interpunkcijom, pri navođenju rada podnaslov se od naslova odvaja točkom i započinje velikim slovom:

 1. Hans-Georg Gadamer, Uber die Verborgenheit der Gesundheit. Aufsatze und Vortrage.
 2. Anselm Bohmer, „Re-evolutivna budućnost. O izlasku čovjeka iz samoskrivljenog gubitka smisla“

 

U drugom i kasnijim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo inicijal imena i prezimena autora, naslov rada (knjige ili članka), te broj stranice:

 1. I. Kant, Kritika čistoga uma, str. 319.
 2. V. Hosle, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, str. 549.

 

U uzastopnim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo oznaku „Ibid“, te broj stranice:

 1. Ibid., str. 150.

 

Uredništvo, dakako, prihvaća i druge načine citiranja, pod uvjetom da su dosljedno provedeni u pojedinom tekstu.

Upute su preuzete iz časopisa Filozofska istraživanja, HRFD, Zagreb.