BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 23

inmediasres2023br23

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 23

In Medias Res br. 22

inmediasres2023br22

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 22

In Medias Res br. 21

inmediasres2022br21

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 21

In Medias Res br. 20

inmediasres2022br20

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 20

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Izjava

IZJAVA O ETIČKOJ DIMENZIJI OBJAVLJIVANJA RADOVA U ČASOPISU IN MEDIAS RES

 

adobe pdf_icon

 

Sadržaj

 

– Opće informacije o časopisu

– Autorska prava i pristup

– Uredništvo

– Sudionici u objavljivanju: autori, recenzenti i urednici

– Predaja radova

– Način citiranja

– Postupak recenziranja

– Etika objavljivanja

– Arhiviranje

– Kontakti

 


 

Opće informacije o časopisu

 

Nošeni idejom da je središnje pitanje ne samo suvremene filozofije nego i svih društvenih i humanističkih znanosti i znanstvenih disciplina – pitanje medija i medijskih posredovanja – pokrenuli smo ovaj elektronski interdisciplinarni znanstveni časopis „IN MEDIAS RES“. Radove objavljujemo na hrvatskom i engleskom jeziku, dva puta godišnje (svibanj/rujan). Naš ISSN broj je 1848-6304, a naša DOI oznaka je 10.46640/imr.

Na internetskim stranicama časopisa bit će vidljive sve informacije o časopisu i tekstovima časopisa. Web stranica: http://www.centar-fm.org/inmediasres/.

Vlasnik i izdavač časopisa In Medias Res je Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb, Hrvatska).

U svom pristupu povijesti, religiji, filozofiji, kulturi, umjetnosti, znanosti, tradiciji ili suvremenosti, želimo propitati što uistinu pripada samoj 'supstanci' a koliko toga otpada na 'glasnike', 'posrednike', tehnike, medije, odnosno organizacije i hijerarhije koje su ih određivale.

Utoliko je IN MEDIAS RES interdisciplinaran znanstveni časopis koji će pozdraviti i objaviti (recenzirane) tekstove različitih znanosti i i znanstvenih disciplina ukoliko znanstveno promišljaju neki od segmenata medijalnosti u svom znanstvenom području.

Područja interesa časopisa In medias res:

 1. Odnosi medija usmenosti, pisma, tiskanog teksta, elektroničkih, digitalnih, medija umrežavanja, novih, mobilnih, novih novih… medija
 2. Ples – ritual – spektakl
 3. Mediji religijskih objava
 4. Čovjek kao medij duha
 5. Umjetnost kao medij / Medijska dimenzija umjetničkoga djela
 6. Tehnike medijskih posredovanja
 7. Tehnologija – znanost – filozofija
 8. Antropološko-filozofijske refleksije promjena ljudskoga iskustva
 9. Sredstva rada, proizvodne ekstenzije, ekstenzije psihičke i fizičke dimenzije čovjeka
 10. Mediji između informacije, uvjeravanja, igre, zavođenja i manipuliranja
 11. Mediji-mediologija/ Tehnika-tehnologija
 12. Mediji i politika
 13. Istraživanja medija, istraživanja medijskih istraživanja i istraživanja istraživanja medija
 14. Zakonodavstva i prakse medijskih posredovanja
 15. Istina korporacijskih, neprofitnih i medija zajednice
 16. Mediji i neovisne građanske inicijative
 17. Mediji/povijest/revolucija
 18. Psihologijska istraživanja medija
 19. Mediji između kulture i businessa

 


 

Autorska prava i pristup

 

Ovo je časopis otvorenog pristupa, što znači da je sav sadržaj slobodno dostupan korisniku ili njegovoj ustanovi bez naknade. Korisnicima je dopušteno čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili povezati pune tekstove članaka ili ih koristiti za bilo koju drugu zakonsku svrhu bez prethodnog dopuštenja izdavača ili autora. Ovo je u skladu s definicijom otvorenog pristupa BOAI.

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za svaku nekomercijalnu svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i časopisa.

In medias res poštuju autorska prava koja autori objavljenih članaka zadržavaju, kao i pravo na copyright. U skladu s CC BY-NC 4.0 licencom (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International licence) dostupnom na sljedećoj stranici: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

 


 

Uredništvo

 

Glavni i odgovorni urednik: Sead Alić

Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Tijana Vukić

Izvršni urednik: Nenad Vertovšek

Tajnik uredništva: Srećko Brdovčak Mac

Uredništvo: Frank Hartman (Sveučilište Bauhaus Weimar, Njemačka), Predrag Finci (Engleska), Herta Maurer-Lausegger (Sveučilište Alpen-Adria Klagenfurt, Institut slavističkih studija, Austrija), Izidora Leber (Samostalni umjetnik, Švicarska), Željko Rutović (Ministarstvo kulture, Crna Gora), Mimo Drašković (Fakultet za pomorstvo, Crna Gora), Fahira Fejzić-Čengić (Fakultet političkih nauka, Bosna i Hercegovina), Rusmir Šadić (Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina), Divna Vuksanović (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti, Srbija), Slađana Stamenković (Fakultet za sport, Srbija), Dragan Čalović (Fakultet za umetnost i dizajn, Univerzitet Megatrend, Srbija), Lino Veljak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska), Đorđe Obradović (Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska), Ružica Čičak-Chand (Institut za migracije i narodnosti, Hrvatska), Damir Bralić (Sveučilište Sjever, Hrvatska), Nenad Vertovšek (Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, Hrvatska), Slobodan Hadžić (Sveučilište Sjever, Presscut, Hrvatska), Robert Geček (Sveučilište Sjever, Hrvatska), Darijo Čerepinko (Sveučilište Sjever, Hrvatska), Mario Periša (Sveučilište Sjever, Hrvatska), Ivana Greguric (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju, Hrvatska), Tijana Vukić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska), Vesna Ivezić (Hrvatska), Jure Vujić (Institut za geopolitiku i strateška istraživanja, Hrvatska), Sead Alić (Sveučilište Sjever, Hrvatska)

Lektori i korektori: Majda Kovač and Vesna Ivezić

Prijelom i postavljanje na web: ing. Amir Ahmetašević

Likovno rješenje naslovnice prvog broja: Nora Mojaš and Venes Alić

 


 

Sudionici u objavljivanju: autori, recenzenti i urednici

 

AUTOR

Autori tekstova obvezni su jasno i razgovijetno predstaviti predmet svog istraživanja, značenje istraživanja za akademsku zajednicu, metodu istraživanja, te predstaviti svoju analizu/istraživanje objektivno i transparentno. Korišteni izvori moraju biti jasno naznačeni. Naznačeni moraju biti i izvori koji su bitno utjecali na oblikovanje stavova u prezentiranom izviješću. Korisniku teksta (čitatelju, znanstveniku, studentu) treba biti omogućeno da posredstvom informacija o korištenim izvorima može provjeriti teze teksta, odnosno imati mogućnost razviti vlastito istraživanje (podstaknuto objavljenim tekstom, odnosno izvorima na koje se autor poziva).

U slučaju da članovi uredništva pošalju rad za objavljivanje u časopisu In medias res, zadatak Glavnog i odgovornog urednika je osigurati da navedeni rad recenziraju drugi članovi uredništva i to anonimno (recenzija rada bez informacije o autoru - samo naslov rada i tekst).

Časopis ne naplaćuje autore za troškove prijema, pregleda i objavljivanja radova.

Radovi za koje se u uredničkom i recenzentskom postupku otkrije da sadrže plagirane dijelove – neće biti objavljeni. Isto se odnosi i na autoplagirane radove, dakle radove u kojima autor bez navođenja koristi dijelove ranije objavljenih vlastitih tekstova. Autorima kojima se otkrije pokušaj plagiranja (tuđih) tekstova ili autoplagiranja vlastitih, odlukom redakcije može biti uskraćena mogućnost objavljivanja tekstova u časopisu na jednu, pet godina ili uopće (ovisno o težini prijestupa).

U slučaju reagiranja akademske javnosti, autori trebaju biti spremni dostaviti podatke o objavljenim istraživanjima, odnosno učiniti te podatke dostupnima (u skladu s ALPSP-STM izjava on Data and Databases).

In medias res objavljuje neobjavljene tekstove. Od autora se očekuje da iste tekstove ne šalju redakcijama više časopisa. Nakon objavljivanja u časopisu, autor raspolaže sa svojim autorskim djelom i može ga objavljivati u drugim publikacijama (uz navođenje časopisa u kojemu je tekst prvi put objavljen).

U tekstovima na kojima je radilo više osoba mora biti naznačena razlika između autora, koautora i suradnika. Autor i koautor provode istraživanja, definiraju teze, oblikuju tekst i odgovorni su za objektivno interpretiranje činjenica. U provođenju istraživanja ili nekom drugom segmentu posla mogu sudjelovati i suradnici i oni se posebno naznačuju.

Ukoliko redakcija ili autor pronađu materijalnu grešku u već objavljenom članku – časopis će reagirati objavom, odnosno upućivanjem na grešku koja se dogodila u tom tekstu.

Budući da je riječ o elektroničkom časopisu, uredništvo zaprima i vizualne i auditivne priloge u formatima koji se mogu staviti na web. Audio i video prilozi mogu biti sastavni dio teksta, ali se mogu emitirati i na kraju teksta. Preporuča se da to budu kraće audio i video forme iz tehničkih razloga. Također, dobro su došle i fotografije i grafičke skice. PDF format sadržavati će isključivo tekst i slike pisan prema  pravilima o pisanju teksta časopisa In medias res.

Autori svojim slanjem teksta časopisu jamče da se tekst prvi put objavljuje, da za vrijeme recenziranja neće biti poslan i u druge časopise, da uredništvo ima pravo neograničenog reprinta i reizdanja, te da nijedan dio teksta nije plagiran.

 

RECENZENTI

Svaki tekst časopisa In medias res mora imati najmanje dvije recenzije. U pravilu će to biti jedna recenzija znanstvenika iz Hrvatske a druga iz inozemstva. U slučaju velikih razlika u stavovima recenzenata redakcija će pribaviti i treću recenziju.

Recenzenti na recenziranje dobivanju tekstove bez podataka o autoru, te u razumnom roku popunjavaju obrazac za recenziranje i dostavljaju ga redakciji.

Recenzenti, a ima ih dva, ne znaju jedan za drugoga. Jednako tako autor tekst ne zna tko recenzira tekst a recenzenti ne znaju čiji tekst recenziraju jer je riječ o dvostrukoj slijepoj recenziji, odnosno postupku u kojemu dva recenzenta neovisno donose svoj sud o tekstu ne znajući tko je autor tog teksta.

Dužnost je recenzenta objektivno valorizirati tekst/istraživanje, te sugerirati promjene koje su potrebne da bi se tekst objavio, odnosno dorade koje bi pomogle da tekst bude na razini koja se traži od znanstvenih tekstova.

Redakcija ne smije slati tekst na recenziranje osobi ukoliko se ona nalazi u bilo kakvom (poznatom) obliku sukoba interesa osoba ili institucija.

Recenzenti dobivaju obrasce u koje unose svoje stavove o bitnim segmentima teksta, te procjenjuju u kojim sve segmentima rad zadovoljava, što bi se u radu moglo, trebalo ili moralo doraditi, te da li tekst može i treba ići u proces dorade ili ga se u postojećem obliku može objaviti ili odbiti.

Časopis ne plaća recenziranje tekstova. Uredništvo se oslanja na znanstvenu čestitost svojih suradnika-znanstvenika, te njihovu volju i želju da svojim radom doprinesu znanstvenoj izvrsnosti i znanstvenoj čestitosti hrvatske akademske zajednice.

Radi pojednostavljenja recenzentskog rada uredništvo je priredilo obrazac u kojemu recenzent prije svega ostaloga odlučuje da li tekst zadovoljava svaku od pojedinih dimenzija znanstvenoga rada. Uz to naravno otvoren je prostor za komentiranje stava o izrečenoj ocjeni. U završnom komentaru recenzent upućuje na specifičnosti teksta, posebne razloge za prihvaćanje, odbijanje, odnosno zahtijevanje dorade, te one informacije o tekstu koje eventualno nisu zatražene u recenzentskoj tablici s pitanjima, a koji su važni za valoriziranje teksta.

Recenzent sugerira sljedeće mogućnosti:

1. Izvorni znanstveni članak

(Riječ je o originalnom radu koji donosi pomake u znanstvenom području unutar kojega radi svoj rad, odnosno koji donosi znanstveno provjerljive, cjelovite, tekstualno zaokružene i stilski dorađene stavove uobličene u originalan znanstveni članak).

2. Prethodno priopćenje

 (Riječ je o dobro trasiranom radu koji međutim ne donosi zaokružene cjelovite rezultate istraživanja nego ih tekstom sugerira i najavljuje. Prethodnom priopćenju u pravilu  nedostaje završna dimenzija originalnosti koja tekst zadržava u prostoru preliminarnog.

3. Pregledni članak

Riječ je o tekstu koje znanstveno analizira i podastire rezultate svoje analize, ali koji na tom i takvom preglednom predstavljanju i analiziranju teza, stavova i rezultata i zastaje. No i pregledni članak mora donijeti svoju izvorno znanstvenu dimenziju i pokazati doprinos autora.

4. Ne objaviti

Recenzent može sugerirati da rad ne posjeduje kvalitete potrebne za znanstveni rad te da ga ne treba objaviti.

 

UREDNIK

Urednik je odgovoran za cjelokupni proces objavljivanja, od zaprimanja teksta, evidentiranja dana zaprimanja teksta, preko odabira recenzenata, usklađivanja recenzentskih rezultata, do redaktorskih, lektorskih i korektorskih dotjerivanja tekstova i njihova objavljivanja.

U svom poslu urednik djeluje tako da je odredbeni razlog njegova djelovanja isključivo znanstvena dimenzija pristiglih tekstova (bez obzira na spol, rasu, religijsku ili seksualnu orijentaciju, politička ili vjerska uvjerenja).

Zadaća je urednika onemogućiti bilo kakav oblik govora mržnje, odnosno spriječiti objavljivanje tekstova u kojima se takav govor podržava.

 


 

Predaja radova

 

Poželjni opseg izvornih članaka je od 16 do 32 autorske kartice, prethodnih priopćenja i preglednih članaka od 8 do 16 kartica, a recenzija i prikaza od 4 do 8 kartica. Autorska kartica iznosi 1 800 znakova ( s praznim mjestima), odnosno 30 redaka po 60 znakova.

Rukopis, u opremi teksta, treba sadržavati sljedeće elemente:

 1. ime i prezime autora,
 2. naziv  i adresu matične institucije autora,
 3. autorovu adresu za kontakt (ako se razlikuje od adrese matične institucije),
 4. e-mail adresu autora,
 5. puni naslov članka (eventualno i podnaslov),
 6. sažetak članka (ne duži od 900 znakova s praznim mjestima) i ključne riječi (ne više od 10), na hrvatskom i jednom stranom jeziku (engleski).

Ako potpuni bibliografski podaci o citiranim djelima nisu navedeni u bilješkama (fusnotama), autor je dužan na kraju teksta navesti popis citirane literature s potpunim podacima o navedenim djelima.

Rukopisi se šalju e-poštom (u obliku priloga) na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U slučaju da časopis više ne objavljuje radove, izdavač će čuvati i održavati web stranicu časopisa sa svakim objavljenim radom.

 


 

Način citiranja

 

Uredništvo preporučuje upute o navođenju predložene od strane Hrvatskog filozofskog društva.

Uredništvo preporučuje način citiranja „pomoću fusnota“ koji je ustaljen u ovoj vrsti časopisa. Bilješka (fusnota) pri prvom navođenju rada (bez obzira na to je li rad objavljen na hrvatskom ili na nekom drugom jeziku) treba izgledati ovako:

 1.  [za knjigu]  Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1984., str. 318.
 2. [za zbornik radova]  Hans Lenk (ur.), Wissenschaft und Ethik, Reclam, Stuttgart 1991.
 3. [za članak iz časopisa]  Vitorio Hosle, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, Filozofska istraživanja 90 (3/2003), str. 539-552.
 4. [za članak iz zbornika ili poglavlje iz knjige] Henning Ottmann,  „“Plemenita laž“ i demokratska politika“, u Pavo Barišić (ur.), Demokracija i etika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005., str. 11.
 5. [za literaturu u elektroničkom obliku]  Arne Naess, „Is It a Plus to Have a Definite Metaphysics in Common“, http:/trumpeter.athabascau.ca/content/v22.1special/9definite metaphysics.pdf  Pristup: 14 veljače 2008.

U slučaju kada naslov i podnaslov knjige ili članka nisu razdvojeni interpunkcijom, pri navođenju rada podnaslov se od naslova odvaja točkom i započinje velikim slovom:

 1. Hans-Georg Gadamer, Uber die Verborgenheit der Gesundheit. Aufsatze und Vortrage.
 2. Anselm Bohmer, „Re-evolutivna budućnost. O izlasku čovjeka iz samoskrivljenog gubitka smisla“

U drugom i kasnijim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo inicijal imena i prezimena autora, naslov rada (knjige ili članka), te broj stranice:

 1. Kant, Kritika čistoga uma, str. 319.
 2. V. Hosle, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, str. 549.

U uzastopnim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo oznaku „Ibid“, te broj stranice:

 1. Ibid., str. 150.

Uredništvo, dakako, prihvaća i druge načine citiranja, pod uvjetom da su dosljedno provedeni u pojedinom tekstu.

 


 

Postupak recenziranja

 

Svi radovi podložni su recenziji te su prihvaćeni za objavljivanje na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija. U pravilu će to biti jedna recenzija znanstvenika iz Hrvatske i jedna recenzija znanstvenika iz inozemstva. U slučaju značajnih razlika u recenzijama, uredništvo će zatražiti i treću recenziju.

Recenzirani članci kategoriziraju se na sljedeći način:

 1. Izvorni članak: sadrži nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;
 2. Prethodno priopćenje: sadrži nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja iskazane u preliminarnom obliku;
 3. Pregledni članak: sadrži izvoran i kritički prikaz određenog područja ili nekog njegova dijela.
 4. Ne objaviti: recenzent može sugerirati da rad ne posjeduje kvalitete potrebne za znanstveni rad te da ga ne treba objaviti.

Časopis objavljuje i nekategorizirane rodove, odnosno recenzije i prikaze teorijski relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine u Hrvatskoj i inozemstvu, te izvještaje sa javnih predavanja, predstavljanja knjiga, znanstvenih skupova i slično.

Svi rukopisi koji prođu prvu uredničku kontrolu podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

Recenzent objektivno ocjenjuje tekst / istraživanje i predlaže promjene koje su potrebne da bi se tekst objavio, odnosno dovršavanje koje bi pomoglo da tekst bude na razini koja se traži od znanstvenih tekstova.

Recenzent, ako je u bilo kojem (poznatom) obliku sukoba interesa u vezi s akterima u postupku objavljivanja, ne uključuje se u postupak.

Recenzenti, a ima ih dva, ne znaju jedan za drugoga. Jednako tako autor tekst ne zna tko recenzira tekst a recenzenti ne znaju čiji tekst recenziraju jer je riječ o dvostrukoj slijepoj recenziji, odnosno postupku u kojemu dva recenzenta neovisno donose svoj sud o tekstu ne znajući tko je autor tog teksta.

Recenzenti dobivaju obrasce u koje unose svoje stavove o bitnim segmentima teksta, te procjenjuju u kojim sve segmentima rad zadovoljava, što bi se u radu moglo, trebalo ili moralo doraditi, te da li tekst može i treba ići u proces dorade ili ga se u postojećem obliku može objaviti ili odbiti.

Časopis ne plaća recenziranje tekstova. Uredništvo se oslanja na znanstvenu čestitost svojih suradnika-znanstvenika, te njihovu volju i želju da svojim radom doprinesu znanstvenoj izvrsnosti i znanstvenoj čestitosti hrvatske akademske zajednice.

Radi pojednostavljenja recenzentskog rada uredništvo je priredilo obrazac u kojemu recenzent prije svega ostaloga odlučuje da li tekst zadovoljava svaku od pojedinih dimenzija znanstvenoga rada. Uz to naravno otvoren je prostor za komentiranje stava o izrečenoj ocjeni. U završnom komentaru recenzent upućuje na specifičnosti teksta, posebne razloge za prihvaćanje, odbijanje, odnosno zahtijevanje dorade, te one informacije o tekstu koje eventualno nisu zatražene u recenzentskoj tablici s pitanjima, a koji su važni za valoriziranje teksta.

Recenzent sugerira sljedeće mogućnosti:

1. Izvorni znanstveni članak

(Riječ je o originalnom radu koji donosi pomake u znanstvenom području unutar kojega radi svoj rad, odnosno koji donosi znanstveno provjerljive, cjelovite, tekstualno zaokružene i stilski dorađene stavove uobličene u originalan znanstveni članak).

2. Prethodno priopćenje

(Riječ je o dobro trasiranom radu koji međutim ne donosi zaokružene cjelovite rezultate istraživanja nego ih tekstom sugerira i najavljuje. Prethodnom priopćenju u pravilu  nedostaje završna dimenzija originalnosti koja tekst zadržava u prostoru preliminarnog.

3. Pregledni članak

Riječ je o tekstu koje znanstveno analizira i podastire rezultate svoje analize, ali koji na tom i takvom preglednom predstavljanju i analiziranju teza, stavova i rezultata i zastaje. No i pregledni članak mora donijeti svoju izvorno znanstvenu dimenziju i pokazati doprinos autora.

4. Ne objaviti

Recenzent može sugerirati da rad ne posjeduje kvalitete potrebne za znanstveni rad te da ga ne treba objaviti.

 


 

Etika objavljivanja

 

Rukopisi za koje urednički i pregledni postupak otkriva da sadrže plagirane dijelove - neće biti objavljeni. Isto vrijedi i za autoplagirani rad, odnosno rukopise u kojima autor koristi dijelove prethodno objavljenih vlastitih tekstova bez reference. Oni autori koji bi bili okarakterizirani kao plagijatori, Uredništvo bi moglo odlučiti odbiti mogućnost objavljivanja tekstova u ovom časopisu za jednu godinu, pet godina ili čak uopće (ovisno o težini djela).

Živeći u doba copy-paste kulture i u vrijeme jednostavnih tehnika diseminacije (pa samim tim i dostupnosti) znanstvenih tekstova, svjesni smo odgovornosti za svaki objavljeni tekst, odnosno za svaku pojedinu rečenicu svakog objavljenog teksta. Pridajemo dakle iznimno veliku pozornost analiziranju tekstova i provjerama svim dostupnim sredstvima o eventualnim pokušajima plagiranja ili autoplagiranja. Pri provjeri tekstova vezano uz plagiranje, koristimo Similarity Check (Crossref).

Zato naglašavamo: Tekst koji sadrži plagirane dijelove tuđih tekstova neće biti objavljeni.

Autori svojim slanjem teksta časopisu jamče da se tekst prvi put objavljuje, da za vrijeme recenziranja neće biti poslan i u druge časopise, da uredništvo ima pravo neograničenog reprinta i reizdanja, te da nijedan dio teksta nije plagiran.

Ako se ustanovi da je neki autor pogriješio u objavljenom tekstu, časopis će izdati corrigendum. Ako se utvrdi da je časopis pogriješio, časopis će izdati erratum.

Ovaj časopis nije član (još) Odbora za izdavačku etiku - COPE, ali slijedi COPE-ov kodeks ponašanja i smjernice najbolje prakse za urednike časopisa.

 


 

Arhiviranje

 

U slučaju da časopis više ne objavljuje radove, izdavač će čuvati i održavati web stranicu časopisa i pdf format sa svakim objavljenim radom.

 


 

Kontakti

 

 1. Web stranica časopisa: http://www.centar-fm.org/inmediasres/
 1. Izdavač: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
  1. Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb (Hrvatska)
  2. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  3. Web stranica izdavača: www.centar-fm.org
 1. Glavni i odgovorni urednik: Sead Alić
  1. Web stranica Glavnog i odgovornog urednika: www.seadalic.com
  2. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Fulvio Šuran
  1. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Izvršni urednik: Nenad Vertovšek
  1. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Tajnik uredništva: Srećko Brdovčak Mac
  1. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Lektori i korektori: Majda Kovač and Vesna Ivezić
  1. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
  2. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Prijelom i postavljanje na web: ing. Amir Ahmetašević
  1. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.