BAZE PODATAKA

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
časopis filozofije medija

 

Izdavač časopisa:
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)

 

Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

GODINA 3 (2014) broj 5

 


Creative Commons licenca
Časopis je otvorenog pristupa, a ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 3, br. 5, 2014.

Sadržaj

 

Jelena J. Rvović: Netaknuta doslovnost reklame
 
Untouched Literal Meaning in Advertising
Slađana Stamenković i Vesna Milenković: Novinarstvo između služenja javnosti i povlađivanja ukusu publike
 
Journalism Between Serving the Public and the Acclamation of Audience Taste
Ljiljana Manić, Marija Aleksić i Mileva Pavlović: Suvremena izlagačka praksa: nove tendencije u prikazivanju kulturnog naslijeđa
 
Contemporary Practice of Presentation: New Tendencies in Showing the Cultural Heritage
Miomir Petrović i Ivana Ercegovac: Elipsa suvremenog čitanja ili žanrovske besmislice
 
The Ellipse of Contemporary Reading or the Genre Nonsense
Sanja Dokić Mrša i Nataša Miljević Jovanović: Postavljanje dnevnog reda – bosanskohercegovačka medijska agenda
 
Agenda Setting Theory: Media’s Agenda in Bosnia & Herzegovina
Melita Pavlek: Komunikacija u lokalnoj zajednici (primjer Koprivnice)
 
Communication in Local Community (Koprivnica Case Study)
Nataša Ružić: Uređivačka politika – ključni faktor pri izvještavanju o europskim integracijama u crnogorskim tiskanim medijima
 
Editorial Policy as the Key Factor in Reporting on European Integration in Montenegrin Print Media
Franjo Maletić: Informacija je ponovo „in”
 
Information is “In” again
Trina Mjeda: Medij kao medij (između brenda i čovjeka)
 
Media as a Medium (Between the Brand and Man)
Aleksandra Bokan: Recept za ljubav – od ljubića do siteova za date – utjecaj emocija na kreiranje medija i vice versa
 
Recipe for Love – from Romance Novels to Dating Sites - The Impact of Emotions on Creating Media and Vice Versa –
Jadranka Božić: Umjetnost, mediji i kapital
 
Art, Media and Capital
Nikola Dedić: Televizija i javna sfera: funkcija realističkog narativa u seriji The Wire
 
Television and the Public Sphere: The Function of the Realistic Narrative in the Wire
Vesna Ivezić: Etika informiranja – primjer konstruiranja lažne svijesti
 
Ethics of Informing – An Example of Constructing a False Consciousness
Ana Đurković: Nadrealno kao istinito
 
The Surreal as the Truth
Sead Alić: Ničeansko novinarstvo
 
Nietzschean Journalism
 

II Stručni i studentski radovi

Zdenko Duka: Mediji i politika
 
Media and Politics
Nika Žganec i Nikola Jozić: Korelacija između PR aktivnosti community managera na društvenim mrežama i percepcije istih od strane korisnika društvenih mreža
 
Correlation between Community Managers PR Activities on Social Networks and the Perception of those Activities by the Users of Social Networks

video32III Linkovi video izlaganja sa SIMPOZIJA FM 2013.video32

Otvaranje Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2013.) Mediji i javnost
Divna Vuksanović: Pitanje javnosti – pornografija suvremenih i novih medija
Sead Alić: Ničeansko novinarstvo
Anita Jeličić: Utjecaj virtualnog vremena i prostora na dizajniranje javnosti
Bojan Blagojević: Mediji, javna sfera i političko odlučivanje: debata o mestu i uticaju religije
Ljiljana Pavlović: Reklamni diskurs u hrvatskim medijima kao modus održavanja društvenih stereotipa
Dragan Ćalović: Fotografski albumi u funkciji građenja popularnog mita
Nenad Vertovšek: Javnost kao izgubljeno stado: proizvodnja pristanka i neophodne iluzije
Dubravka Valić Nedeljković: Javnost u doba multimedijske zavodljivosti
Komentatori poruka na sadržaje onlajn medijskih portala u Srbiji: “igra” ili želja za stvarnom debatom
Marko Stamenković: Pikselizirana revolucija
Fahira Fejzić Čengić: Transformacija novinarske informacije unutar njenog kognitivnog jezgra – zarad lakše manipulacije eterom
Željko Rutović: Spektakl pseudovrijednosti - medijski monolog i nekritička javnost
Irena Miličić: Od Spužve Boba do FB defaulta: za nove strategije u recepciji medija
Jan Babnik: Gledati iz daljave - videti od blizu
Gordana Tkalec: Živa sila i tehnika medijske bojišnice
Zdenko Duka: Mediji i politika
Slađana Stamenković, Vesna Milenković: Novinarstvo između služenja javnosti i povlađivanja ukusu publike
Nikola Dedić: Televizija i javna sfera: funkcija realističkog narativa u seriji The Wire
Sanja Dokić Mrša, Nataša Miljević Jovanović: Postavljanje dnevnog reda – bosanskohercegovačka medijska agenda
Željko Krušelj: Kontrolirane tiskovine vjerodostojnije od slobodnih: medijski apsurdi totalitarne, autokratske i demokratske Hrvatske
Melita Pavlek: Komunikacija u lokalnoj zajednici (primjer Koprivnice)
Krešimir Čvrljak: Hrvatska filozofija renesanse u starijoj hrvatskoj periodici
Majda Tafra Vlahović: Odnosi s javnošću i održiv posao
Josip Berdica: Propaganda kao izvor poslušnosti i pasivnosti
Nataša Škaričić: Korporativno i medicinsko novinarstvo – simulacija simulakruma
Lidija Dujić, Ludwig Bauer: Zdravstveni font hrvatskog kazališta
Livia Pavletić: Glazba - medij sapunastih emocija ili harmonije