BAZE PODATAKA

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
časopis filozofije medija

 

Izdavač časopisa:
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)

 

Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

GODINA 4 (2015) broj 7

 


Creative Commons licenca
Časopis je otvorenog pristupa, a ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 4, br. 7, 2015.

Sadržaj

 

Dragan Ćalović: Community Art as a Medium for Future
 
Umjetnost kao medijum za budućnost
Divna Vuksanović: Budućnost medija: mediji i smrt
 
The Future of Media: Media and Death
Sead Alić: Ivan Ladislav Galeta – istraživač medijskog prostora i medijskoga vremena
 
Ivan Ladislav Galeta – Researcher of Media Space and Media Time
Željko Rutović: ČOVJEK (META)MEDIJ? (brzina promjene (ne)upitni identitet)
 
Man (META) Media? (Rate of Change (not) Questionable Identity)
Saša Milić: Jacques Tati i moderna vremena
 
Jacques Tati and Modern Times
Angelina Milosavljević-Ault: “Film je mrtav! Živio film!”. Peter Greenaway o budućnosti medija
 
“The Cinema is Dead! Long Live the Cinema!” The Future of Media According to Peter Greenaway
Zlatan Delić i Mirza Mahmutović: Umrežavanje prošlosti: memorijske kulture novomedijske ekologije
 
Networking the Past: Memory Cultures of New Media Ecology
Aleksandra Brakus: Mediji i marketing
 
Media and Marketing
Aleksandra Bokan: Stvaran svijet oko mene – život unutar piksela?
 
The Real World around me – Life within the Pixel?
Sanja Dokić Mrša i Nataša Miljević Jovanović: Like Fun
Kvantitativno-kvalitativna analiza zabavnog programa u BiH
 
Like Fun
Quantitative and Qualitative Analysis of the Entertainment Programs in BiH
 

II Simpozij / Symposium
ISLAM I MEDIJI / ISLAM AND MEDIA
23. – 26. 4. 2015. / April 23−26, 2015
Hrvatska/Croatia (Zagreb)

José María Cantal-Rivas: La présence médiatique chrétienne dans un pays musulman: expérience de l’Eglise catholique en Algérie
Abderrazak Sayadi: Les médias arabes face au Printemps arabe. Le cas de la Tunisie
 

III Simpozij / Symposium
Mediji i javnost/ Media & Public
15. – 17. 11. 2013. / November 15−17, 2013
Hrvatska/Croatia (Dubrovnik)

Tatjana Milivojević, Dragana Jovanović i Ivana Ercegovac: Noosfera: omogućava li internet evolucijski skok na viši nivo kolektivne inteligencije?
 
Noosphere: Does the Internet Provide an Evolutionary Leap to a Higher Level of Collective Intelligence?
 

IV STRUČNI RAD

Jana Simović: Život u kolonijalnom stilu