BAZE PODATAKA

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
časopis filozofije medija

 

Izdavač časopisa:
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)

 

Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

GODINA 5 (2016) broj 8

 


Creative Commons licenca
Časopis je otvorenog pristupa, a ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 5, br. 8, 2016.

Sadržaj

 

David Dillard-Wright: Disaster and the Ethics of Sympathy
 
Katastrofe i etika sućuti
Predrag Finci: Soba i ulica (stvaralaštvo između privatnog i javnog)
 
A Room and a Street (Creativity between the Private and the Public)
Željko Rutović: Postmoderni mediji – (ne)moć kreativnosti (stvarnost i spektakl)
 
Postmodern Media – Wickness/Power of Creativity (Reality and Spectacle)
Nenad Vertovšek: Dronovi kao mediji nove percepcije stvarnosti 21. stoljeća – povezivanje kreativnosti i vojnih ciljeva
 
Drones as Media of New Perception of Reality in the 21st Century - Connecting of Creativity and Military Objectives
Slađana Stamenković: Mediji u Srbiji: kreativnost ili kvazikreativnost?
 
Media in Serbia: Creativity or Quasi Creativity?
Edin Tabak i Damir Kukić: Modeliranje ambijenta učenja u digitalnoj humanistici
 
Modelling Learning Environments in Digital Humanities
Miloš Milošević i Irena Ristić: Nov metodološki pristup studijama kreativnosti
 
New Methodology Approach to Creativity Studies
Aleksandra Brakus: Kreativni marketing u medijima
 
Creative Marketing in Media
Radenko Šćekić i Mimo Drašković: Politička (ne)kreativnost u medijima
 
The Political (Non)creativity in the Media
Ana Martinoli: Digitalna medijska publika – nova očekivanja, nove navike
 
Digital Media Audience – New Expectations, New Habits
 

video32II Linkovi video izlaganja sa SIMPOZIJA FM 2015.video32

Sead Alić: Otvaranje Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Divna Vuksanović: Pozdravni govor Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Predrag Finci: Soba i ulica (stvaralaštvo između privatnog i javnog)
Željko Rutović: Postmoderni mediji – (ne)moć kreativnosti (stvarnost i spektakl)
Divna Vuksanović: Filozofija medija i kreativne industrije
Vlatko Ilić: O kreativnosti u vremenu medija
Diskusija 1 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Sead Alić: Prisvajanje licence na kreativnost
Nenad Vertovšek: Dronovi i lifelogging kao nova medijska percepcija stvarnosti 21. stoljeća – povezivanje kreativnosti i vojnih ciljeva
Dragan Ćalović: Upotrebna vrednost i kreativnost u medijima
Diskusija 2 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Vesna Ivezić: Lica cenzure – sloboda mišljenja i kreativnost u uvjetima tržišno orijentiranog društva
Marijana Kolednjak, Ivana Grabar: Ugasi loš program i upali svoj stav!
Fulvio Šuran: Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničkom stvaralaštvu: odnos s kinom
Tijana Vukić: Konceptualizacija novinarske kreativnosti
Miloš Milošević, Irena Ristić: Kreativan pristup izučavanju kreativnosti
Diskusija 3 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Danijela Pantić Conić: Brend, potrošačko društvo i mediji
Daniela Blaževska: Menadžment medija i kreativnost
Veljko Žvan: Kreativnost i tržište
Miroslav Vićentijević: Kreativnost reklame = stvaranje potrošačkog društva
Diskusija 4 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Slađana Stamenković: Mediji u Srbiji: kreativnost ili kvazi kreativnost?
Jelena Marković: Kreativan pristup medijskom zagadjenju – umetnička reciklaža
Antonija Jurčić, Branka Barić: Kreativnost verbalnog i neverbalnog koda reklamnih poruka banaka koje posluju u Hrvatskoj
Ana Đurković: Kratki film i kreativnost
Diskusija 5 Simpozija FILOZOFIJA MEDIJA (2015.) Kreativnost i mediji
Vasilija Antonijević: Kreativni marketing u filmu kao anticipacija propasti kinematografije
Katarina Šmakić: Društvene mreže i omladina: uticaj opcije „like“ na kreativno ponašanje omladine
Aleksandra Brakus: Kreativni marketing u medijima
Drago Martinović: Kreativnost djelatnika za odnose s javnošću u (novo)medijskom okruženju
Damir Kukić, Edin Tabak: Novi mediji i društveno čitanje
Radenko Šćekić, Mimo Drašković: Politička (ne)kreativnost u medijima
Ivana Ukropina: Drama kao instrument advertajzing i medijskog profita
Livia Pavletić: Mogućnost kreativnosti u medijima
CRESKA INICIJATIVA 2015