BAZE PODATAKA

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
časopis filozofije medija

 

Izdavač časopisa:
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)

 

Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

GODINA 6 (2017) broj 10

 


Creative Commons licenca
Časopis je otvorenog pristupa, a ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

 

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 6, br. 10, 2017.

Sadržaj

 

Predrag Finci: Mit i imaginacija
 
Myth and Imagination
Željko Rutović: Masmedijska mitologija (sloboda je ne misliti)
 
Masmedia Mithology (the Freedom is not to Think)
Damir Kukić: Mediji i (de)mitologizacija
 
Media and (De)mythologization
Divna Vuksanović: Filozofija medija mitovi i imaginacija: Damanhur vs. Cern
 
Philosophy of Media, Myths and Imagination: Damanhur vs. Cern
Damir Smiljanić: Sumrak pop idola ili Kako se filozofira Thorovim čekićem
 
Twilight Pop Idol or How to philosophize with Thors Hammer
Jelena M. Stepanov: Kinematografski simulakrumi
 
Cinematographic Simulacra
Vesna Maričić: Inkorporiranje mita u Tarantinovom filmu Đangova osveta / Odbjegli Django
 
Incorporation of Myth in Quentin Tarantino’s Movie Django Unchained
Vuk Vuković: Supermoć i strategije medija: kako pričamo bajke danas?
 
Superpower and Strategy of Media: How do We Tell Fairytales Nowdays?
Elman Nadžaković i Bedrija Hromić: Manipulacija: ključ pobjede „kvazigospodara svijeta“
 
Manipulation: The Key Success of the World’s Quasi Lords
 
 

II STUDENTSKI RAD

Ivana Ostrički: Medijski tekst kao pokretač digitalnih gomila
 
Media Text as a Actuator Digital Crowds