BAZE PODATAKA

inmediasres

 

adobe pdf_icon

IN MEDIAS RES
časopis filozofije medija

 

Izdavač časopisa:
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb)

 

Adresa: Petrovogorska 18, 10000 Zagreb

 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

GODINA 5 (2016) broj 9

 


Creative Commons licenca
Časopis je otvorenog pristupa, a ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna.

 

ISSN 1848-6304

UDK 316.774:1

Vol 5, br. 9, 2016.

Sadržaj

 

Vlatko Ilić: O kreativnosti u vremenu medija
 
On Creativity in Times of Media
Divna Vuksanović: Kreativnost i mediji: kreativne industrije kao projekt ad absurdum
 
Creativity and Media: Creative Industries as Project Ad Absurdum
Mirko Jakovljević: Kreativnost – opredjeljujući faktor u radu televizijskog reportera
 
Creativity-Determinant Work in Television Reporter
Tijana Mandić, Irena Ristić i Bojana Škorc: Creative Bonding and Human Computer Interaction
 
Ljudsko povezivanje i interakcija čovjeka i kompjutera
Katarina Šmakić: Društvene mreže i mladi: utjecaj opcije ‘like’ na kreativno ponašanje mladih
 
Social Networks and Young: The Effect of the ‘Like’ Option on the Creative Behaviour of Young
Fulvio Šuran: Baze podataka kao oblik kulture. Utjecaj novih medija na umjetničko stvaralaštvo: odnos s kinom
 
The Database as a Cultural Form. The Impact of New Media on Artistic Creations: The Relationship with the Cinema
Jadranka Božić: Noć muzeja – inovacija, kreacija, edukacija
 
Night of Museums – Inovation, Creation, Education
Ana Đurković: Kratki film i kreativnost
 
Short Film and Creativity
Ivana Ukropina: Teatar i marketing
Drama kao instrument profita
 
Theatre and Marketing
Drama as the Instrument of Profit
Branka Barić i Antonija Jurčić: Kreativnost verbalnog i neverbalnog koda reklamnih poruka banaka koje posluju u Hrvatskoj
 
The Creativity of the Verbal and Nonverbal Advertising Codes of Banks Operating in Croatia
Vesna Ivezić: Lica cenzure. Sloboda mišljenja i kreativnost u uvjetima tržišno orijentiranog društva
 
Faces of Cenzorship. Freedom of Opinion and Creativity in Terms of Market Oriented Society
Neda Radulović: Koncept (globalnog) terorizma kao teorije zavjere u medijskom diskursu
 
The Concept of (Global) Terrorism and Conspiracy Theory as Media Discourse
Dragan Ćalović: Analiza umjetničke upotrebe medijskog diskursa na primjeru fotografskog ciklusa Women of Allah
 
Analysis of Artistic Use of Media Discourse: A Case of Neshat’s Women of Allah
Sead Alić: Pjevanje vjere (O refleksivnoj i duhovnoj poeziji Enesa Kiševića)
 
Singing the Faith
 
 

II STUDENTSKI RAD

Vasilija Antonijević: Kreativni marketing u filmu kao anticipacija propasti kinematografije
 
Creative Advertising in Film as Anticipation of Cinematography’s Destruction